Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Ny granskning för detaljplanen för Kopper 2:1, m.fl., Hasselhöjden

Detaljplanen för Kopper 2:1 med flera - Hasselhöjden, är ute på ny granskning.
Granskningstiden varar från och med 2020-10-16 till och med 2020-11-16.

Ta del av planförslaget

Planförslaget och övriga handlingar Kopper 2:1 med flera

Under granskningstiden finns planförslaget också utställt i Kommunhusets reception, Strandvägen 15, 444 82 Stenungsund, samt på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund.

Synpunkter senast 16 november 2020

Synpunkter på granskningshandlingarna ska skickas skriftligen senast den 16 november 2020

Senast uppdaterad