Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Illustration över nya återvinningscentralen med byggnader utritade

Ny återvinningscentral i Stora Höga

Kommunstyrelsen beslutade 28 november att den planerade återvinningscentralen i Stora Höga nu ska byggas. Alla tillstånd för byggnationen är klara och förvaltningen ser fram emot att kunna öppna en modern återvinningscentral under våren 2024.

Byggnationen påbörjas till våren och återvinningscentralen kommer ha en yta på cirka 17 500 m2.

Den kommer att omfatta insamling och mellanlagring av både farligt och icke farligt avfall, som sedan kommer att transporteras bort till olika behandlingsanläggningar. Återvinningscentralen kommer främst ta emot avfall från privatpersoner men även mindre mängd från företag och kommunala verksamheter.

Återvinningscentralen ska ge god service och kommer utformas för att vara en mötesplats, öka återbruket och möjliggöra cirkulära projekt i kommunen. Den planeras också att kunna samverka med sociala verksamheter för återbruk, re-design och andra aktiviteter kopplade till cirkulär ekonomi.

Ny återvinningscentral

Senast uppdaterad