Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Miljonbidrag för 8+fjordars fiskevårdsprojekt

8+fjordar har fått sammanlagt cirka 3,2 miljoner i bidrag för projektet Fiskevård i Stenungsund. Syftet med projektet är att genomföra biotopvårdsåtgärder för att förbättra förutsättningarna för havsöringens vandring och lek i vattendragen i Stenungsund. 

Åtgärder som planeras är utläggning av naturgrus, natursten och död ved i vattendragen för att skapa och restaurera lekplatser för öringen.

– Havsöringens möjlighet att vandra och leka är idag begränsad på grund av att vattendragens naturliga utformning har förändrats. Därför kommer vi också arbeta med att förbättra vandringsvägar och avlägsna vandringshinder, säger Niclas Åberg, projektledare för 8+fjordar.

Projektet pågår mellan år 2022 och 2024 och finansieras bland annat av LOVA-bidrag (stöd till lokala vattenvårdsprojekt).

Mer information om åtgärderna och vilka vattendrag som berörs finns på 8+fjordars hemsida Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad