Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Mätning av luftkvalitet

Under april och maj pågår luftmätning av partiklar och kväveoxider i gaturummet vid stationshuset i anslutning till Göteborgsvägen. Mätningen kommer göras även under november och december.

Vi mäter under två perioder

Vi mäter under två perioder, nu i vår under april-maj där vi i första hand mäter partiklar. Till vintern i november-december mäter vi igen. Då är halten av kväveoxider vanligen som högst. Luftmätningen ingår i luftvårdsförbundet i Göteborgsregionens planerade kontrollprogram.

Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning (IVL) utför mätningarna på uppdrag av Luftvårdsförbundet.

Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen Länk till annan webbplats.

Verifiera data med mätningar

Halten av luftföroreningar kan också uppskattas med hjälp av bakgrundsunderlag (objektiv skattning) men i år bekräftar vi också vårt underlag med verkliga mätningar.

Resultatet sammanställs och redovisas

Resultatet sammanställs och kommer att ingå i den årliga rapportering som kommunen redovisar till Naturvårdsverket med stöd av Luftvårdsförbundet. Syftet med mätningen och rapporteringen är att visa hur vi uppfyller miljökvalitetsnormerna för luft. Göteborgsregionen, GR, samordnar och administrerar för Luftvårdsförbundet och ytterligare information finns på deras hemsida.

Mer information

Luftkvalitet utomhus

Göteborgsregionens information Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverkets information Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad