Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Lekplatsen på Nattviolsvägen förbättras

Lekplatsen på Nattviolsvägen kommer att förbättras och fräschas upp under våren 2022. Arbetet startar i mitten av april och pågår cirka två månader.

Strax efter påsk börjar arbetet med att fräscha upp och förbättra lekplatsen på Nattviolsvägen.

Gungor, klätterborg, sandlåda och rutschkanor kommer att byggas. Lekplatsen kommer också att få belysning för att öka tillgänglighet och trygghet. Den balansstock som idag finns på plats kommer att tas bort. 

Utförandet ligger i linje enligt den lekplatsplan kommunen antog 2016.

Under februari har delar av ytan undersökts inför arbetet, bland annat har provgropar gjorts för att hitta berg.

Bild på lekplatsens balansstockar som nu ska tas bort.

Nattviolsvägens lekplats som nu ska få en uppfräschning. Balansstockarna på bilden ska tas bort.

Kontakt

Projektledare infrastruktur

Anna-Maria Samuelsson
0303-73 26 08
anna-maria.samuelsson@stenungsund.se

Senast uppdaterad