Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Kommunen tar över ansvaret för hantering av bygg- och rivningsavfall från den 1 januari 2023

Från och med 1 januari 2023 ansvarar kommunen för hanteringen av bygg- och rivningsavfall som uppstår när privatpersoner och bostadsrättsföreningar själva renoverar. Bygg- och rivningsavfall är det avfall som uppstår vid olika typer av byggprojekt.

Kommunen är inte ansvarig för bygg- och rivningsavfall som uppstår i en yrkesmässig verksamhet, till exempel om man anlitat en hantverkare för ombyggnation eller renovering.

Så här kan du som privatperson göra dig av med ditt bygg- och rivningsavfall

 • Genom att själv transportera och lämna ditt avfall på Kläpp återvinningscentral.
 • Genom att anlita en av kommunen godkänd entreprenör för fastighetsnära hämtning av avfallet.

Vilka entreprenörer kan jag vända mig till?

Stenungsunds kommun har avtal med:

Remondis Sverige AB

Du beställer hämtningen direkt av dem via e-post eller telefon.

E-post: goteborg@remondis.se
Telefon: Kundservice 031-58 69 00

Öppettider: Måndag - fredag 07-16

Remondis instruktioner för hämtningen och sorteringsanvisningar ska följas.

PreZero Recycling AB

Hemsida: www.prezero.se Länk till annan webbplats.
Mail tjorn.se@prezero.com
Telefon: 0304678570

Öppettider: Måndag – Fredag 07.00-16.00 Lunchstängt 12.00-16.00

Krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall

Enligt avfallsförordning (2020:614) ska minst följande avfallsslag sorteras ut på platsen där det uppkommer:

 • trä,
 • mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten,
 • metall,
 • glas,
 • plast,
 • gips,
 • farligt avfall,
 • avfall som faller under producentansvar,
 • brännbart avfall (det vill säga det brännbara avfall som blir kvar efter att avfallsslagen ovan har sorterats ut)

Olika typer av farligt avfall ska hållas åtskilda från varandra, vilket gör att det farliga avfallet ofta behöver sorteras i flera olika fraktioner. På motsvarande sätt kan det behövas fler fraktioner även bland övriga avfallsslag för att optimera återvinningsmöjligheterna.

Möjliggör för återbruk och renovera för miljön och plånboken

Det bästa avfallet är det som aldrig uppstår, så tänk gärna på att:

 • Vårda golv, kök och badrum på rätt sätt, för att det ska hålla länge.
 • Måla om köket eller slipa golvet i stället för att köpa nytt.
 • Vid tillbyggnad eller ombyggnad köp återbrukat material i första hand.
 • Demontera i stället för att riva. Kök, tegelpannor, tegel, sanitetsporslin, kakel, golv, fönster och dörrar, rör med mera går att återbruka. Demontera ditt byggnadsmaterial och lämna in för återbruk eller sälj direkt på annonssidor.

Senast uppdaterad