Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Klimatanpassningsplan antagen

Hur påverkas Stenungsund av ett förändrat klimat? Kommunfullmäktige har antagit en Klimatanpassningsplan som ska underlätta arbetet med att anpassa kommunens verksamheter till exempelvis stigande havsnivåer.

Klimatanpassningsplanen identifierar vilka risker och sårbarheter vi har i kommunen kopplat till klimatet och beskriver samtidigt effekterna av dem. Det handlar om till exempel höjd havsnivå, ökad nederbörd och varmare temperaturer. Planen beskriver också vilka åtgärder kommunen ska genomföra för att minska effekten av klimatförändringen. Den skapar också förutsättningar för att samhället och kommunens verksamheter fortsätter att fungera även när klimatet förändras.

– Det är bra för Stenungsund att vi nu har en beslutad Klimatanpassningsplan! säger Malin Henriksson, chef för verksamheten Strategi och samordning. Den kommer göra det enklare för stenungsundsborna att få information om vad vi i kommunen gör för att anpassa samhället till kommande klimatförändringar. Dessutom stärker och utvecklar vi vårt arbete med att arbeta systematisk och strategiskt med hållbar samhällsutveckling.

En viadukt som är vattenfylld och en traktor som kör genom vattnet

Senast uppdaterad