Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2017-07-06 10.17

Ålutsättning från båt utanför Stora Askerön

8-fjordas Niclas Åberg sätter ut ålar från båten utanför Stora Askerön.

Hundratusentals ålyngel utsatta

I veckan har projektet 8-fjordar satt ut ålyngel för sjunde året i rad. Närmare en halv miljon yngel har släppts ut på olika platser i vårt närområde.

Ålen fortplantar sig och föds i Sargassohavet, men spenderar en stor del av livet bland annat i svenska vattendrag. Invandringen av ålyngel har minskat drastiskt sedan 70-talet. Ålen räknas idag som en akut hotad art.

De yngel som sätts ut av 8-fjordar är en åtgärd av vattenkraftföretagen inom programmet Krafttag ål. Programmet genomförs i samverkan mellan ett antal vattenkraftföretag och Havs- och vattenmyndigheten.

8-fjordar är ett projekt som ska ge oss bättre information om vad som pågår i fjordarna innanför Tjörn och Orust. Stenungsunds kommun är en av fem kommuner bakom projektet.

Mer om ålen och ålutsättningen på 8-fjordars webbplatslänk till annan webbplats

Ålutsättning vid Myggenäs marina

Eva Engström, miljö- och hälsoskyddsinspektör på Stenungsunds kommun, vid Myggenäs.

Filmning under vatten vid ålutsättning.

8-fjordars Sara Ejvegård filmar när ålynglen simmar iväg.

Ålutsättning utanför Stora Askerön.

Ålyngel släpps vid Stora Askerön.

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad av Erika Bjernhagen Nilsson, 2017-07-06