Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2019-07-30 12.08

Hundratusentals ålyngel till 8+fjordarområdet

Fredagen den 2 augusti sätts närmare en halv miljon ålyngel ut i 8+fjordarområdet. Det är nionde året i rad som det sätts ut ålyngel.

Ålen är en fascinerande art med en komplicerad livscykel – den fortplantar sig och föds i Sargassohavet, men spenderar en stor del av livet bland annat i svenska vattendrag.

Sedan 1970-talet har invandringen av ålyngel minskat kraftigt. Hotet mot ålen har sannolikt flera orsaker. Påverkan från fiske, vattenkraft, utdikning, klimateffekter och miljögifter är troliga bidrag. I dag räknas ålen som en akut hotad art.

Krafttag ål

De yngel som sätts ut av 8+fjordar ingår i programmet "Krafttag ål" som genomförs i samverkan mellan vattenkraftföretagen och Havs- och vattenmyndigheten.

8+fjordar gör utsättningar på följande platser:

2/8 Kl. 10:00 i Lökebergs kile (Kungälv)
2/8 Kl. 12:00 (ca) i Myggenäs hamn (Tjörn)
2/8 Kl. 13:30 (ca) på Rossö (Orust)

Läs mer om Krafttag ållänk till annan webbplats

Läs mer om 8+fjordar och områdets ålutsättningarlänk till annan webbplats

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-07-30