Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Hundratusentals ålyngel till 8+fjordarområdet

Onsdagen den 24 maj och fredagen den 26 maj sätter vi ut 170 000 ålyngel i 8+fjordarområdet.

Ålen är en fascinerande art med en komplicerad livscykel – den fortplantar sig och föds i Sargassohavet, men spenderar en stor del av livet bland annat i svenska vattendrag. Sedan 1970-talet har invandringen av ålyngel minskat kraftigt. Hotet mot ålen har sannolikt flera orsaker. Påverkan från fiske, vattenkraft, utdikning, klimateffekter och miljögifter är troliga bidrag. I dag räknas ålen som en akut hotad art.

De yngel som sätts ut av 8+fjordar ingår i programmet Krafttag Ål som genomförs i samverkan mellan vattenkraftföretagen och Havs- och vattenmyndigheten.

Läs mer om Krafttag Ål Länk till annan webbplats.

Läs mer om 8+fjordar och områdets ålutsättningar Länk till annan webbplats.

Vi gör utsättningar på följande platser:

24/5 Kl. 10:00 i Lökebergs kile (Kungälv)

26/5 Kl. 10:00 (ca) i Myggenäs hamn (Tjörn)

För mer information om ålutsättningen och 8+fjordar, kontakta

Niclas Åberg, 0303 - 73 25 13 eller via e-post niclas.aberg@stenungsund.se.

För mer information om Krafttag Ål, kontakta

Erik Sparrevik, mobil: 070-384 47 94 eller via e-post erik.sparrevik@vattenfall.com

Senast uppdaterad