Gå direkt till innehållet
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Höjning av taxa för vatten och avlopp

Den 24 september 2020 beslutade kommunfullmäktige att höja avgiften för vatten och avlopp (VA- taxan). Den beslutade taxan gäller från och med 1 januari 2021. Höjningen är 12 procent och gäller brukningsavgiften för både fast och rörlig avgift. Anläggningsavgiften för ny-, till- och ombyggnad höjs med 5 procent.

Vatten- och avloppsavgiften används till att producera dricksvatten, underhålla ledningsnäten och ta hand om och rena avloppsvatten inklusive dagvatten från gator och fastigheter.

– Taxan höjs för att kommunen behöver bygga ut anläggningar och ledningsnät för att anpassa sig efter den växande befolkningen. För att kunna finansiera den utvecklingen och i samband med detta också genomföra underhåll av befintligt ledningsnät behöver intäkterna, genom brukaravgifterna, utvecklas i takt med kostnaderna, säger Camilla Svensson, chef för verksamheten Infrastruktur på Stenungsunds kommun.

VA-verksamheten i Stenungsunds kommun finansieras genom avgifterna i VA- taxan och ska enligt ”Lagen om allmänna vattentjänster” bedrivas till självkostnadspris.

Vad betyder höjningen i kronor för en villa?

Höjningen innebär att kostnaden för en villa i Stenungsunds kommun som förbrukar 100 kubikmeter per år kommer att betala 48,50 kr mer per månad, det blir 582 kr mer för ett år.

Kommunalt vatten och avlopp

Senast uppdaterad