Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2018-02-12 10.51

Förseningar i sophämtningen

På grund av väglaget och ett bilhaveri ligger Renova något efter i tömningen av sopkärl. Vissa abonnenter som skulle haft tömning i fredags får istället tömt under måndagen eller tisdagen.

Renova strävar efter att tömma kärlen snarast möjligt under dagen. Det kan dock bli så att några måste vänta på tömning ytterligare någon dag.

Behöver ni ställa en säck vid sidan om för att avfallet ska få plats kommer dessa tas med utan kostnad.

Glöm inte att skotta rent/halkbekämpa fram till ditt sopkärl så du säkert får tömt. Om detta inte är gjort sker tömning först vid nästa tömningstillfälle.

Kontakt

Kundtjänst för renhållning

0303-73 50 00
renhallning@stenungsund.se 

Senast uppdaterad av Erika Bjernhagen Nilsson, 2018-02-12