Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Detaljplan för förskola antagen

Kommunfullmäktige beslöt 2020-10-08 att anta detaljplanen för förskola på del av fastigheterna Kyrkenorum 5:1 och Norums-Torp 1:27 i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 27 §.

Detaljplanen har varit ute på granskning och granskningstiden varade från och med 2020-06-25 till och med 2020-07-16.

Senast uppdaterad