Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Detaljplan för bostäder och förskola på Kvarnhöjden upphävs

Mark- och Miljööverdomstolen beslutade den 20 maj 2021 att upphäva detaljplanen för bostäder och förskola på Kvarnhöjden. Detaljplanen har därmed inte fått laga kraft.

Senast uppdaterad