Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Detaljplanen för Stenungsunds resecentrum går ut på granskning

Kommunstyrelsen beslutade tidigare idag, 29 november, att detaljplanen för Stenungsunds resecentrum ska ut på granskning. Under granskningsperioden, som kommer vara mellan 1 och 22 december har allmänheten och remissinstanser en sista möjlighet att komma med synpunkter på förslaget.

Sedan samrådet hösten 2020 har förslaget reviderats utifrån synpunkter som kom in från remissinstanser och allmänhet.

– Många av de större ändringarna vi gjort sedan samrådet handlar om vägar och infrastruktur, säger Lisa Bertilsson, projektledare för arbetet med Resecentrum. Som exempel har vi breddat Doterödsvägen och gjort en trafiklösning med två rondeller på Göteborgsvägen. En annan ändring som vi är nöjda över är att den planerade gång- och cykeltunneln nu blir bredare och sträcker sig under både järnväg och Göteborgsvägen. Den kommer att binda ihop den östra och västra sidan på ett bra sätt!

Vy från gång - och cykeltunneln upp mot resecentrumbygganden. Byggnaden visas endast som en volym, exakt gestaltning och utformning kommer beslutas senare i processen.

– Både samrådet och som nu granskningen är viktiga moment i detaljplaneprocessen. Då får vi in synpunkter på de förslag som vi tagit fram, fortsätter Lisa.

Planprocessen

Informationsmöten

För detaljplaner med större allmänintresse anordnar kommunen också informationsmöten dit intresserade kan komma och lyssna på en presentation av planförslaget. Efter presentationen kommer det finnas möjlighet att ställa frågor. Informationsmötena är planerade till den 7, 8 och 9 december. Mötena kommer att hållas både digitalt och på kulturhuset Fregatten. Föranmälan krävs.

Informationsmöten om detaljplanen för Stenungsunds resecentrum

Efter granskningsperioden

Efter granskningsperioden kommer detaljplaneförslaget revideras ytterligare och mynna ut i ett slutligt förslag som politikerna ska besluta om. Detaljplanen för resecentrum planeras gå upp till kommunfullmäktige för antagande under våren 2022. Byggnationen av resecentrum planeras starta år 2024 och beräknas sedan kunna öppna för kollektivtrafikresande hösten 2025.

Detaljplan för Stenungsunds resecentrum

Frågor och svar om Stenungsunds resecentrum

Senast uppdaterad