Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Detaljplanen för Stenungsunds resecentrum är överklagad

Det har kommit in fyra överklaganden av detaljplanen för resecentrum. Samtliga inkom innan tiden för överklagande löpte ut och är överlämnade till mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs Tingsrätt.

I dagsläget har vi ingen information om när domstolen kan lyfta ärendet för handläggning.

Frågor kan ställas till kansliet på mark- och miljödomstolen som nås via telefon 0521-27 02 00 eller e-post mmd.vanersborg@dom.se.

Läs mer om detaljplanen för Stenungsunds resecentrum

Senast uppdaterad