Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Arkeologiskt arbete på Hasselhöjden

Under vecka 19 (9-13 maj) påbörjar arkeologerna arbeten med att ta hand om fornlämningarna inom gulmarkerade områden i kartan nedan. Under pågående arbeten, som bedöms ta cirka sex veckor, är framkomligheten i området begränsad.

En detaljplan för cirka 400 bostäder inklusive ett äldreboende har antagits på Hasselhöjden. Byggnationerna kommer att ske i etapper med början under 2022-2023. Under arbetet med detaljplanen upptäcktes områden med fornlämningar som delvis behöver tas om hand innan byggnation kan starta på platsen.

Inringad yta i kartan nedan kommer användas som uppställningsplats för arbetsbodar med mera.

Senast uppdaterad