Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad: 2019-07-05 08.00

Maja Andersson

Bygglovchef Maja Andersson förklarar de ändrade altanreglerna för oss.

Ändrade bygglovsregler för altaner

Den 1 juli ändrades bygglovsreglerna för altaner. Villaägare har nu större möjlighet att bygga en altan utan bygglov, men det beror på hur du vill bygga och var din fastighet ligger.

Vi ställer några frågor till bygglovchef Maja Andersson för att reda ut vad de nya bestämmelserna säger.

Vilka slags altaner kan jag bygga utan bygglov, enligt de nya bestämmelserna?

Altaner som byggs inom 3,6 meter från huset, inte är högre än 1,8 meter och håller 4,5 meters marginal till tomtgränsen kräver nu inget bygglov. Ligger altanen närmare granntomten än 4,5 meter behöver du godkännande från grannen för att få bygga. Enligt de nya reglerna behöver du inte heller följa bestämmelser om placering som kan finnas med i en detaljplan eller områdesbestämmelse för din fastighet.

Hur lång får altanen vara?

Det finns inga begränsningar för hur lång altanen får vara. Den kan gå runt hela huset om du skulle vilja det. Djupet är fortfarande max 3,6 meter från husets fasad.

Gäller altanreglerna för Attefallshus och friggebodar också?

För att du ska få bygga en altan utan bygglov, ska den vara hopbyggd med ett en- eller tvåbostadshus, eller fritidshus. Har du ett Attefallshus som är godkänt som permanentbostad (ett komplementbostadshus) får du bygga en altan intill det. De nya reglerna gäller inte för altaner som är hopbyggda med andra slags byggnader som till exempel friggebodar, gäststugor, garage eller förrådsbyggnader. Altanreglerna gäller inte heller för flerbostadshus eller kontorshus.

Andra regler gäller i kulturhistoriskt värdefulla områden

De nya reglerna gäller inte om huset, eller området som huset ligger i, är särskilt kulturhistoriskt värdefullt. Kommunens Medborgarservice kan hjälpa till att svara på om just ditt hus omfattas av de reglerna.

Mer information på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 2019-07-16