Stenungsunds kommunvapen
Bild på tomtmark

Tomter

När det finns lediga kommunala småhustomter till försäljning kan du få mer information om tomterna på denna sidan. Kommunens tomt- och småhuskö avvecklades under 2017.

Köpa tomt

Kommunen har under våren 2019 genomfört en upphandling av fastighetsmäklare inför försäljning av tre av kommunens fastigheter. Två av fastigheterna ligger utanför detaljplanerat område och är bebyggda, den tredje fastigheten är en obebyggd villatomt (Gullvivevägen 28).

Fastigheterna som ska säljas är följande:

  • Fastighetsbeteckning: Hällebäck 1:123 Adress: Gullvivevägen 28 Areal: 764 kvm
  • Fastighetsbeteckning: Tveten 2:2 Adress: Tveten 140 Areal: 2 468 kvm
  • Fastighetsbeteckning: Tveten 2:18 Adress: Tveten 143 Areal: 3 068 kvm

Gofab Fastighetsbyrå har tilldelats uppdraget att förmedla fastigheterna.
Ansvarig fastighetsmäklare är Karin Andersson, telefon direkt: 0303-72 76 64
växel: 0303-72 76 60 e-post: karin@gofab.se

Gofab fastighetsbyrås hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tomtkö

Tidigare har kommunens lediga småhustomter fördelats genom turordning i kommunens tomt-och småhuskö. Under 2015 gjordes en översyn av vår tomtkö. I översynen kom det upp frågetecken kring om tomtkön uppfyllde sitt syfte och om den borde finnas kvar. Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2017-12-18 §219 avvecklades tomtkön.

Nya tomter

Vill du se var det planeras för nya bostadstomter kan du läsa mer under Samhällsplanering/pågående detaljplaner.

Kontakt

Verksamheten Mark- och exploatering

markexp@stenungsund.se
0303 - 73 00 00 (Medborgarservice)

Senast uppdaterad 2019-06-05