Stenungsunds kommunvapen
Bild på tomtmark

Tomter

När det finns lediga kommunala småhustomter till försäljning kan du få mer information om tomterna på denna sidan. Kommunens tomt- och småhuskö avvecklades under 2017-2018.

Köpa tomt

Just nu finns inga lediga kommunala tomter till försäljning. När det finns lediga tomter till salu publiceras mer information om tomten/tomterna på denna sidan.

Tomtkö

Tidigare har kommunens lediga småhustomter fördelats genom turordning i kommunens tomt-och småhuskö. Under 2015 gjordes en översyn av vår tomtkö. I översynen kom det upp frågetecken kring om tomtkön uppfyllde sitt syfte och om den borde finnas kvar. Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2017-12-18 §219 avvecklades tomtkön.

Nya tomter

Vill du se var det planeras för nya tomter/bostäder kan du läsa mer under Samhällsplanering/pågående detaljplaner.

Kontakt

Markhandläggare

Therese Brattfors
0303-73 20 12 
therese.brattfors@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-03-12