Stenungsunds kommunvapen
Bild på tomtmark

Tomter

När det finns lediga kommunala småhustomter till försäljning kan du få mer information om tomterna på denna sidan. Kommunens tomt- och småhuskö avvecklades under 2017.

Köpa tomt

Just nu pågår upphandling av fastighetsmäklare inför försäljning av tre fastigheter. En av fastigheterna är en obebyggd villatomt (Gullvivevägen 28).

Fastigheterna som ska säljas är följande:

  • Fastighetsbeteckning: Hällebäck 1:123 Adress: Gullvivevägen 28 Areal: 764 kvm
  • Fastighetsbeteckning: Tveten 2:2 Adress: Tveten 140 Areal: 2 468 kvm
  • Fastighetsbeteckning: Tveten 2:18 Adress: Tveten 143 Areal: 3 068 kvm

När upphandlingen är klar och försäljningen ska påbörjas kommer denna sidan att uppdateras med mer information.

Tomtkö

Tidigare har kommunens lediga småhustomter fördelats genom turordning i kommunens tomt-och småhuskö. Under 2015 gjordes en översyn av vår tomtkö. I översynen kom det upp frågetecken kring om tomtkön uppfyllde sitt syfte och om den borde finnas kvar. Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2017-12-18 §219 avvecklades tomtkön.

Nya tomter

Vill du se var det planeras för nya bostadstomter kan du läsa mer under Samhällsplanering/pågående detaljplaner.

Kontakt

Verksamheten Mark- och exploatering

markexp@stenungsund.se
0303 - 73 00 00 (Medborgarservice)

Senast uppdaterad 2019-05-17