Stenungsunds kommunvapen

Ny avfallsföreskrifter

Kommunens avfallsföreskrifter är ett slags avtal mellan kommun och invånare vad gäller avfallshantering. Kommunen ansvarar för avfallshanteringen och är skyldig att ha föreskrifter för hur hushållsavfallet ska hanteras. På uppdrag av kommunstyrelsen har ett förslag till nya föreskrifter tagits fram och finns tillgängligt för granskning 1 november - 20 december 2019.

Utställning och samråd av förslag till nya lokala avfallsföreskrifter 2020

Kungörelse Utställning och samråd

Ett förslag till nya lokala avfallsföreskrifter 2020 för Stenungsund kommun har tagits fram. Kommunstyrelsen har beslutat att förslaget ska ställas ut samt samrådas.

Förslaget finns därför tillgängligt för granskning från 2019-11-01 till och med 2019-12-20

Förslag till nya lokala avfallsföreskrifter

Förslag till Lokala avfallsföreskrifterPDF

Vid frågor

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på renhallning@stenungsund.se eller på 0303-73 50 00

Synpunkter på förslaget

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas in skriftligt och vara kommunen tillhanda senast den 20 december 2019. Du skickar dem till:

renhallning@stenungsund.se eller

Stenungsunds kommun/Avfallsverksamheten
440 31 Stenungsund


Märk e-posten eller kuvertet med ”Föreskrifter”

Kontakt

Kundtjänst för renhållning

0303-73 50 00
renhallning@stenungsund.se 

Senast uppdaterad 2019-10-31