Stenungsunds kommunvapen

Information till företagare om avfall och återvinning

Hämtning av brännbart hushållsavfall och matavfall
Återvinningscentral
Farligt avfall
Transport av farligt avfall
Bygg- och rivningsavfall
Lantbruksplast

Kontakt

Telefontider Miljö Hälsoskydd

måndag - fredag: 10-12

På måndagar klockan 16-18 har vi öppet vår telefon men det är inte säkert att personen du söker finns på plats.

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Anna Zeffer
0303-73 81 63
anna.zeffer@stenungsund.se

Kundtjänst för renhållning

0303-73 50 00
renhallning@stenungsund.se 

Senast uppdaterad 2018-06-15