Stenungsunds kommunvapen
Vy över återvinningscentralen Kläpp

Återvinningscentralen Kläpp

Öppettider - Återvinningscentralen Kläpp

Måndag-torsdag: 11-19 (stänger klockan 16 dag före helgdag)
Fredag: 7-16
Lördag: 10-14 udda veckor

( Lördagsöppet 2020: 18 januari, 1 februari, 15 februari, 29 februari, 14 mars, 28 mars, 25 april, 9 maj, 23 maj, 4 juli, 18 juli, 1 augusti, 15 augusti, 29 augusti, 12 september, 26 september, 10 oktober, 24 oktober, 7 november, 21 november, 5 december, 19 december.)

Stängt alla helgdagar och aftnar. Dock inte valborgsmässoafton då man stänger klockan 16.

På återvinningscentralen kan du lämna:

(tryck på plus-tecknet för mer information)

Ris och grenar
Hårdplast
Trädgårdsavfall
Jord och fyllnadsmaterial
Grovavfall
Metallskrot
Brännbart
Ensilageplast
Wellpapp
Trämaterial
Impregnerat virke
Gips
Obrännbart
Ren porslin, sten och betong
Däck med fälg
Elavfall
Vitvaror
Farligt avfall
Asbest
Förpackningar och tidningar
Saker till second hand

Karta över återvinningscentralen

Vi har en karta över området. Där kan du se var de olika fraktionerna finns.

Karta över Återvinningscentralen KläppPDF

Vad tar vi inte emot på återvinningscentralen?

Vi tar inte emot sprängämnen och svartkrut (dynamit, sprängdeg med mera), sprängkapslar och militär ammunition. Dessa material kräver särskilda tillstånd. Kontakta Polisen.

Vi tar heller inte emot asfalt. Asfalt kan innehålla miljöfarliga ämnen. Därför kan det behöva hanteras på ett särskilt sätt.

Företagare?

Återvinningscentralen är till för kommunens hushåll. Renova har dock även en avfallsanläggning på Kläpp. Där kan du som verksamhet lämna avfall mot en avgift till Renova. 

Information till företagare och avfall och återvinning

Kontakt

Återvinningscentralen Kläpp

031-61 84 84

Besöksadress: Kläpp 101, Ödsmål
Karta länk till annan webbplats

Kundtjänst för renhållning

0303-73 50 00
renhallning@stenungsund.se 

Senast uppdaterad 2020-03-09