Logotyp 8+fjordar

Projekt 8+fjordar

8+fjordar är ett projekt som ska ge oss bättre information om vad som pågår i fjordarna innanför Tjörn och Orust.

Vi får kunskap om områdets ekologi och hur det används i friluftsliv, fiske och samhällsplanering.

Kunskaperna ska leda till åtgärder som:

  • förbättrar miljön i fjordarna
  • ökar möjligheterna till friluftsliv
  • utvecklar den maritima näringen.

Åtgärderna ska ligga i linje med våra nationella miljömål; ett hav i balans och en levande kust och skärgård.

Projekt Fjordguiderna
8+fjordar driver projektet Fjordguiderna för att gynna näringslivet på Bohuskusten. Fjordguiderna består av ett antal småföretagare som gått samman för att öka fisketurismen. För detta projekt erhåller 8-fjordar stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden via Leader Bohuskust och gränsbygd.

Fånga-äta-bo
Inom Fjordguiderna ryms flera delprojekt, bland annat "Fånga-Äta-Bo" som är ett koncept där fisketurister ges möjlighet att få sin fångst tillagad på en närliggande restaurang.

Projekt Havsöringsvägen
Vintern 2018 beviljades Fjordguiderna stöd från Leader Södra Bohuslän och Leader Bohuskust- och Gränsbygd för ytterligare ett delprojekt, "Havsöringsvägen", som syftar till att marknadsföra havsöringsfisket i fjordområdet. Genom tydligt uppmärkta fiskeplatser, information om boenden, ramper, restauranger och butiker ska sportfisket främjas vilket bidrar till en positiv utveckling av besöksnäringen.

Projekt Säl och Skarv
Trots minskat fiske och stängda områden är det fortfarande mycket ont om torsk i Bohusläns fjordar. Varför torsken inte lyckas återhämta sig vet man inte. Däremot vet man att antalet sälar och skarvar längs kusten befinner sig på historiskt sett höga nivåer. Eftersom predation på torsk är en av de faktorer som skulle kunna försvåra för en återhämtning av torskbestånden kommer Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) att undersöka vilken betydelse säl och skarv kan ha för kusttorsken i 8+fjordarprojektet ”Säl och skarv”. SLU kommer att samla in och analysera dietprover för att få en bild av vilka fiskarter och –storlekar som säl och skarv äter inne i fjordarna. Även hur många sälar och skarvar som finns kommer att övervakas för att få ett mått på hur mycket fisk som dessa fiskätare konsumerar. SLU kommer dessutom att utöka provfisket i 8+fjordarområdet för att kunna koppla ihop sälarnas och skarvarnas fiskuttag med information om vilka fiskar som finns i området. Projektet pågår fram till 2022, och finansieras av Havs- och vattenmyndigheten och Europeiska havs- och fiskerifonden via Leader Bohuskust och gränsbygd.”

8+fjordars webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EU-loggor
Leaderloggor

Kontakt

Projektledare 8+fjordar

Niclas Åberg
0303-73 25 13
0738-52 02 71
niclas.aberg@stenungsund.se

Senast uppdaterad