Logotyp 8+fjordar

Projekt 8+fjordar

8+fjordar är ett samarbetsprojekt mellan kommunerna Stenungsund, Tjörn, Orust, Uddevalla och Kungälv.

Vi får kunskap om områdets ekologi och hur det används i friluftsliv, fiske och samhällsplanering.

Kunskaperna ska leda till åtgärder som:

  • förbättrar miljön i fjordarna
  • ökar möjligheterna till friluftsliv
  • utvecklar den maritima näringen.

Åtgärderna ska ligga i linje med våra nationella miljömål; ett hav i balans och en levande kust och skärgård.

8+fjordars webbplats Länk till annan webbplats.

Projekt Havsöringsvägen

Projektet Havsöringsvägen drivs av Stenungsunds kommun genom 8+fjordar och syftar till att marknadsföra havsöringsfisket i Bohuslän. Genom tydligt uppmärkta fiskeplatser, information om fiskeguider, boenden med mera ska sportfisketurismen främjas vilket bidrar till en positiv utveckling av besöksnäringen.

Projektet pågår mellan 2018 och 2023 och finansieras med stöd från Leader Södra Bohuslän och Leader Bohuskust- och Gränsbygd

Logotyp för europeiska unionen - Europeiska havs- och fiskerifonden samt jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Logotyper för Leader - Bohuskust och gränskust samt Södra Bohuslän

Kontakt

Projektledare 8+fjordar

Niclas Åberg
0303-73 25 13
niclas.aberg@stenungsund.se

Senast uppdaterad