Gå direkt till innehållet
Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Vård & omsorg, inriktning äldreomsorg med språkstöd

Detta är en utbildning för dig som efter studierna vill arbeta inom äldreomsorgen. I utbildningen ingår utöver yrkeskurserna även kurser i Sfi eller svenska som andraspråk, nivån beror på din språknivå vid kursstart.

Sköterska

Den som blir antagen skall ha förutsättningar att klara av kurserna med hjälp av stöd i svenska och vid behov modersmålsstöd under utbildningstiden. Den sökande ska ha behov av språkstöd för att bli aktuell för antagning till utbildningen.Efter studierna är chanserna till jobb minst sagt goda. Utbildningen ges på heltid och delar av utbildningen är praktik på någon arbetsplats.

Målet med de kurser som ingår i utbildningen hos oss är att du på ett professionellt sätt kan ge vård och omsorg till människor som på grund av sjukdom, skada, funktionshinder eller ålder inte kan klara sig på egen hand. I hela utbildningen sätter vi människan i centrum och de flesta kurser är inriktade på hur man hjälper och bistår människor som inte klarar sig själva. På din framtida arbetsplats styrs arbetet av en lagstiftning som präglas av tankar om solidaritet och lika rättigheter för människan. Etiska aspekter spelar därför en viktig roll och genomsyrar utbildningen som helhet. Självklart får du också lära dig mycket om medicin, vård och omvård.

Du läser större delen av utbildningen på plats i skolan.Du kommer att få vara med på många föreläsningar, men studierna bygger också på att du som studerande är aktiv och söker din kunskap både enskilt och i grupp. Vi använder kursböcker, men givetvis också annan facklitteratur liksom internet och filmer. Du kommer att få vara med på en hel del praktiska övningar och grupparbeten.

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL. Du får antingen chans att praktisera inom hemtjänsten eller särskilt boende (äldreboende).Vid APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på kvällar och helger.

Du som blir aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte innan antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet.
Sökande kallas till intervju innan de kan antas.

Du betalar själv för böcker, andra läromedel och kopieringsmaterial.

Senast uppdaterad 2018-05-23