Gå direkt till innehållet
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Studiehandledare på modersmål / lärarassistent

En tvåårig utbildning där du jobbar och studerar samtidigt. Du får lön under hela studietiden. I dagsläget är ingen ny start planerad.

Staten har sett att nyanlända barn och ungdomar behöver hjälp på sitt modersmål i den svenska skolan för att klara av sina studier. Därför har man inrättat en ny yrkesgrupp som är experter på just detta, nämligen studiehandledarna. 

Vi söker dig som pratar dari, arabiska, somaliska, tigrinja eller andra språk som många nyanlända talar. Har du även en god studiebakgrund från ditt hemland kan vi erbjuda dig en mycket intressant tvåårig utbildning med goda chanser till jobb. Och inte nog med detta, vi förbereder dig även för rollen som lärarassistent för att ytterligare öka dina chanser till jobb!

Lyssna på vad våra kolleger säger om utbildningen!

Nazera berättar på arabiska och Maryam på persiska/dari


Vår tredje omgång av utbildningen avslutas i december 2020 i Stenungsund. Våra studerande har uppskattats mycket ute på skolorna när de har gjort sin praktik. ”Det är så skönt att få hjälp av utbildade handledare som förstår både språk, pedagogik och det svenska skolsystemet”, säger både lärare och rektorer

Studiehandledare undervisar yngre elev

Studiehandledare

En studiehandledare hjälper elever på sitt modersmål inom grundskolan, gymnasiet eller vuxenutbildningen. Han eller hon blir också en viktig länk mellan elever, föräldrar och skolans personal.

Enligt Skolverket har en elev som inte klarar att följa undervisningen på svenska rätt att få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål om hon eller han riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen. Med tanke på alla nyanlända som kommit den senaste tiden är behovet av stöd ute på skolorna därför stort, något som gynnar dina chanser att få jobb. 

Lärarassistent

En lärarassistent hjälper läraren i klassrummet, men kan också fungera som mentor och hjälpa till med utvecklingssamtal. Assistenten kan även sköta arbetslagets administration, men också fungera som rastvakt, hålla ordning i lunchkön, boka salar och bussar och mycket annat.

Vi har sett att en del av våra tidigare studiehandledare jobbar mer som lärarassistenter än som studiehandledare. Därför ser vi till att du nu får mer formell utbildning även inom detta område. Det gör dig mer flexibel och ökar din anställningsbarhet.

Upplägg

Under två års heltidsstudier får du lära dig mängder om den svenska skolan, pedagogik, kommunikation och det svenska språket. Vi tror att du har studerat en hel del i ditt forna hemland, men nu får du chans att lära dig mer om hur man i Sverige ser på undervisning, läroplaner, jämlikhet,betyg och liknande.

Tillsammans med entusiastiska lärare gör du studiebesök på olika skolor, myndigheter och andra platser under utbildningstiden. Du kommer dessutom att arbeta halvtid på någon skola under dina två år. Vi pratar alltså inte om praktik, utan om arbete! Detta löser vi genom att du får din månadslön genom en så kallad extratjänst. Och givetvis kommer vi att varva det du lär dig på jobbet med teori och även följa upp och diskutera det du upplever ute på din skola.

Halva tiden är du hos oss på Vuxenutbildningen. Då studerar du svenska på din nivå (Sfi D eller SAS) och läser en massa pedagogiska ämnen (se bilden nedan).

Förkunskaper

Vi söker dig som pratar dari, arabiska, somaliska, tigrinja eller andra språk som många nyanlända talar. Har du även en god studiebakgrund från ditt hemland blir du ännu mer intressant för oss.

Att handledarna är duktiga på sitt modersmål är en självklarhet, men att du även behärskar det svenska språket är oerhört viktigt. Därför läser du svenska på din nivå under hela studietiden. För att du ska hänga med i vår undervisning krävs dock att du har kunskaper minst motsvarande sfi C.

Vilka jobb kan man få?

Många som utbildat sig till studiehandledare jobbar också med andra uppgifter inom skolan, till exempel lärarassistent, elevassistent, språkstödjare, tolk, modersmålslärare, lärarvikarie, barnskötare eller fritidsassistent.

Se Skolverkets film om studiehandledare:

Kontakt

Hasselbackevägen 76
444 44 Stenungsund
Tel: 0303-73 86 50
infovux@stenungsund.se

Lars Kastö

Lars Kastö

Utbildningsledare
0303-73 86 52
0705-41 57 10
lars.kasto@stenungsund.se

Jane Cervell

Jane Cervell

rektor
0303-73 28 24
jane.cervell@stenungsund.se

Britt-Marie Wallhult

Britt-Marie Wallhult

Förstelärare
0303 - 73 29 16
britt-marie.wallhult@stenungsund.se

Randi Heiel Ekeborg

Randi Heiel Ekeborg

Studie- och yrkesvägledare
0303-73 03 04, telefontid mån & tor 9-10
randi.heielekeborg@stenungsund.se

Randi Heiel Ekeborg

Christina "Cicki" Antonsson

Studie- och yrkesvägledare
0303-73 03 04, telefontid må & ti 9-10
christina.antonsson@stenungsund.se

Senast uppdaterad