Gå direkt till innehållet
Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Ställningsbyggare med språkstöd

OBS! För närvarande är ingen ny omgång av denna utbildning planerad i Stenungsund.

En ställningsbyggare monterar byggnadsställningar för att hjälpa snickare, målare, plåtslagare och andra yrkesgrupper på en byggarbetsplats. På utbildningen lär du dig både att bygga hela system och att arbeta med lösa rör och kopplingar. Du som väljer denna utbildning bör ha god fysik och gilla utomhusarbete.

Ställningsbygge i den högre skolan

Att bygga ställningar kräver både noggrannhet och ett stort säkerhetsmedvetande.

Utbildningens innehåll

Du kommer att lära dig mycket om lagar, branschkrav och annan teori, men med hjälp av våra erfarna lärare kommer du också att arbeta mycket praktiskt. I utbildningen ingår studiebesök och mycket praktik, APL, som är en viktig del av utbildningen. Minst 5 veckor per termin är det praktik, men det kan vara en fördel att ha ännu mer.

Kurspaketet har tagits fram i samråd med bransch- och/eller arbetsgivarrepresentanter från Byggbranschens yrkesnämnd.

Yrkesutbildning med språkstöd

I utbildningen ingår utöver yrkeskurserna även kurser i Sfi eller svenska som andraspråk, nivån beror på din språknivå vid kursstart. Dina förutsättningar och förkunskapskrav avgör också hur lång utbildningen kommer att bli. Den som blir antagen skall ha förutsättningar att klara av kurserna med hjälp av stöd i svenska och vid behov modersmålsstöd under utbildningstiden. För att söka ska du ha behov av språkstöd för att kunna bli antagen till utbildningen.

Om yrket

Ställningsbyggaren monterar de ställningar som byggets olika yrkesgrupper behöver i arbetet. Ställningsbyggaren arbetar med lösa rör och kopplingar och systemställningar. Montering av rullställningar, klätterställningar och hängställningar är vanligt.

Det är ett tufft och kvalificerat jobb, du ska göra beräkningar för att ställningen ska hålla, och för hur mycket material som behövs. Säkerheten är mycket viktig vid ställningsbygge. Arbetet är oftast utomhus och ibland på höga höjder.

God fysik är bra men rätt teknik är det viktigaste.

Mobil ställning

Det finns många typer av mobila ställningar, men oavsett val kommer alltid säkerheten främst.

Kostnader för eleven

Kostnad för litteratur, skyddskläder med mera är cirka 2000kr.

APL (arbetsplatsförlagt lärande/praktik)

Vid APL följer du din arbetsplatsen arbetstider. APL är 3 x 5 veckor.

Studieort

Utbildningen är förlagd i Stenungsund

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge. Utbildningen är inte avsedd för dig som redan har godkänt betyg i Svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande kunskapsnivå. Du som söker ska ha behov av språkstöd för attkunna bli antagen.

För att kunna bli antagen skall du ha börjat lära dig det svenska språket och befinna dig på sfi-nivå eller grundläggande nivå svenska som andraspråk. Dessutom krävs det att du med språkstöd bedöms ha förutsättningar att klara utbildningen.

Kurser

HUSHUB0

Husbyggnadsprocessen

HUSHUS01

Husbyggnad 1

HUSHUS02

Husbyggnad 2

HUSHUS03

Husbyggnad 3 ombyggnad

HUBSPC01S

Specialyrken 1

HUBSPC02S

Specialyrken 2

HUBSPC03S

Specialyrken 3

Elever berättar om utbildningen

Kontakt

Jane Cervell

Jane Cervell

rektor
0303-73 28 24
jane.cervell@stenungsund.se

Randi Heiel Ekeborg

Randi Heiel Ekeborg

Studie- och yrkesvägledare
0303-73 03 04, telefontid mån & tor 9-10
randi.heielekeborg@stenungsund.se

Randi Heiel Ekeborg

Christina "Cicki" Antonsson

Studie- och yrkesvägledare
0303-73 03 04, telefontid må & ti 9-10
christina.antonsson@stenungsund.se

Hasselbackevägen 76
444 44 Stenungsund
Tel: 0303-73 86 50
infovux@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-09-25