Gå direkt till innehållet
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Murare med språkstöd

OBS! För närvarande är ingen ny omgång av denna utbildning planerad i Stenungsund.

Murare är ett av de äldsta byggyrkena. Byggteknik och material har förändrats, men murarens arbetsskicklighet är oumbärlig i nästan all verksamhet som har med husbyggnad att göra.

Murarelever bygger ett hus

Murning med lecablock är snabbt oxh smidigt.

Utbildningens innehåll

I skolan lär du dig grunderna i murning med olika typer av material, men även olika nya och äldre tekniker inom muraryrket, t ex slamning och putsning av fasader. Branschen rekommenderar körkort, men det är inget krav för utbildningen.

Det förväntas bli stor efterfrågan på murare i framtiden, inte minst med tanke på att det för närvarande saknas många bostäder i Sverige.

Vinkande murare

Vem är inte glad på jobbet med såna klasskamrater och en så entusiastisk lärare?

Om yrket

För det mesta arbetar muraren med tegel och lättbetong, men även putsning med olika sorters teknik är en väsentlig del av yrket. Förr byggdes husen med murade tegelväggar och med bjälklag av trä. Ytterväggarna var ofta putsade. Mureri är än i dag ett hantverk som kräver stor yrkesskicklighet.

Som murare är dina arbetsgifter att bygga upp husets väggar med lättbetongblock och att klä huset med fasadtegel. Du utför också putsning med olika sorters bruk som sprutas eller läggs på för hand.

En del murare utför även inredningsjobb till exempel väggar av tegel eller puts och murverk för spisar. Du kan också jobba med stuckatur. Stuckatören arbetar med dekorationslister av gips vid taket och tillverkar takrosetter. Detta är ett avancerat jobb som kräver vidareutbildning. Många murare väljer att specialisera sig inom mureri eller putsning.

Artikel från tidningen Byggvästen om våra murare i Stenungsund

Yrkesutbildning med språkstöd

I utbildningen ingår utöver yrkeskurserna även kurser i Sfi eller svenska som andraspråk, nivån beror på din språknivå vid kursstart. Dina förutsättningar och förkunskapskrav avgör också hur lång utbildningen kommer att bli. Den som blir antagen skall ha förutsättningar att klara av kurserna med hjälp av stöd i svenska och vid behov modersmålsstöd under utbildningstiden. För att söka ska du ha behov av språkstöd för att kunna bli antagen till utbildningen.

 

Kostnader för eleven

Kostnad för litteratur, skyddskläder med mera är cirka 2000kr.

APL (arbetsplatsförlagt lärande/praktik)

Vid APL följer du din arbetsplatsen arbetstider. APL är 3 x 5 veckor.

Studieort

Utbildningen är förlagd i Stenungsund

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge. Utbildningen är inte avsedd för dig som redan har godkänt betyg i Svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande kunskapsnivå. Du som söker ska ha behov av språkstöd för attkunna bli antagen.

För att kunna bli antagen skall du ha börjat lära dig det svenska språket och befinna dig på sfi-nivå eller grundläggande nivå svenska som andraspråk. Dessutom krävs det att du med språkstöd bedöms ha förutsättningar att klara utbildningen.

Kurser

HUSHUB0

Husbyggnadsprocessen

HUSHUS01

Husbyggnad 1

HUSHUS02

Husbyggnad 2

HUSHUS03

Husbyggnad 3 ombyggnad

MURMUR01

Mur- och putsverk 1 grundmurar

MURMUR02

Mur- och putsverk 2 murverk

MURMUR03

Mur- och putsverk 3 puts

Elever berättar om utbildningen

Kontakt

Jane Cervell

Jane Cervell

rektor
0303-73 28 24
jane.cervell@stenungsund.se

Randi Heiel Ekeborg

Randi Heiel Ekeborg

Studie- och yrkesvägledare
0303-73 03 04, telefontid mån & tor 9-10
randi.heielekeborg@stenungsund.se

Randi Heiel Ekeborg

Christina "Cicki" Antonsson

Studie- och yrkesvägledare
0303-73 03 04, telefontid må & ti 9-10
christina.antonsson@stenungsund.se

Hasselbackevägen 76
444 44 Stenungsund
Tel: 0303-73 86 50
infovux@stenungsund.se

Senast uppdaterad