Gå direkt till innehållet
Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Betongarbetare med språkstöd

OBS! För närvarande är ingen ny omgång av denna utbildning planerad i Stenungsund.

En betongarbetare är oftast anställd på byggföretag för att tillverka husgrunder, vägar, broar, tunnlar och liknande. I arbetet ingår att snickra formar, armera, och gjuta. Betongarbetare kan också sätta upp färdiga betongväggar och andra konstruktioner som tillverkas på en fabrik.

Betongarbetare vid brobygge

Betongarbetare vid brobygge, Photo from VTrans on Flickr

Utbildningens innehåll

Du kommer att lära dig mycket om lagar, branschkrav och annan teori, men med hjälp av våra erfarna lärare kommer du också att arbeta mycket praktiskt. I utbildningen ingår studiebesök och mycket praktik, APL, som är en viktig del av utbildningen. Minst 5 veckor per termin är det praktik, men det kan vara en fördel att ha ännu mer.

Kurspaketet har tagits fram i samråd med bransch- och/eller arbetsgivarrepresentanter från Byggnadsindustrins yrkesnämnd.

Yrkesutbildning med språkstöd

I utbildningen ingår utöver yrkeskurserna även kurser i Sfi eller svenska som andraspråk, nivån beror på din språknivå vid kursstart. Dina förutsättningar och förkunskapskrav avgör också hur lång utbildningen kommer att bli. Den som blir antagen skall ha förutsättningar att klara av kurserna med hjälp av stöd i svenska och vid behov modersmålsstöd under utbildningstiden. För att söka ska du ha behov av språkstöd för att kunna bli antagen till utbildningen.

Om yrket

Betongarbetaren är specialist på arbeten med betong, som är ett användningsbart, mångsidigt och mycket starkt byggmaterial. De flesta hus vilar på en grund av armerad betong. Som betongarbetare armerar och gjuter du golv, väggar och pelare. Du kan också jämna till betonggolv med olika sorters spackel.

Det blir allt vanligare med förtillverkade betongelement, till exempel väggar eller fasadelement, som kommer direkt från fabrik till bygget. Betongarbetaren tar hand om och monterar elementen på plats.

Som betongarbetare behöver du inte arbeta med huskonstruktioner, utan det finns många andra arbetsuppgifter, till exempel vid väg- och brobyggen. Många konstruktioner, som broar och tunnlar, kräver en avancerad armering och du kan också specialisera dig på just armering.

Att vara betongarbetare kan vara fysiskt krävande, men arbetet underlättas av hjälpmedel i form av till exempel byggkranar och betongpumpar.

Platta på mark

Platta på mark, bild från Wikipedia

Kostnader för eleven

Kostnad för litteratur, skyddskläder med mera är cirka 2000kr.

APL (arbetsplatsförlagt lärande/praktik)

Vid APL följer du din arbetsplatsen arbetstider. APL är 3 x 5 veckor.

Studieort

Utbildningen är förlagd i Stenungsund

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge. Utbildningen är inte avsedd för dig som redan har godkänt betyg i Svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande kunskapsnivå. Du som söker ska ha behov av språkstöd för attkunna bli antagen.

För att kunna bli antagen skall du ha börjat lära dig det svenska språket och befinna dig på sfi-nivå eller grundläggande nivå svenska som andraspråk. Dessutom krävs det att du med språkstöd bedöms ha förutsättningar att klara utbildningen.

Kurser

HUSHUB0

Husbyggnadsprocessen

HUSHUS01

Husbyggnad 1

HUSHUS02

Husbyggnad 2

HUSHUS03

Husbyggnad 3 ombyggnad

BETBET01

Betong 1 lågform och platta på mark

BETBET02

Betong 2 väggar och pelare

BETBET03

Betong 3 bärlag

BETBET04

Betong 4 golv

 

Se Arbetsförmedlingens film om yrket som betongarbetare

Elever berättar om utbildningen

Kontakt

Hasselbackevägen 76
444 44 Stenungsund
Tel: 0303-73 86 50
infovux@stenungsund.se

Jane Cervell

Jane Cervell

rektor
0303-73 28 24
jane.cervell@stenungsund.se

Randi Heiel Ekeborg

Randi Heiel Ekeborg

Studie- och yrkesvägledare
0303-73 03 04, telefontid mån & tor 9-10
randi.heielekeborg@stenungsund.se

Randi Heiel Ekeborg

Christina "Cicki" Antonsson

Studie- och yrkesvägledare
0303-73 03 04, telefontid må & ti 9-10
christina.antonsson@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-09-25