Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Barnskötare/elevassistent
med språkstöd

En barnskötare arbetar med barn i förskolan eller i andra pedagogiska verksamheter. Tillsammans med förskolläraren ansvarar barnskötaren för att bidra till barnets utveckling genom att stimulera och utmana barnen. Att vara barnskötare innebär även att du tillsammans med förskolläraren har ett ansvar att utveckla den pedagogiska verksamheten.

Lekande pojke på förskola

Barnens pedagogiska lek är en viktig del av ditt arbete.

Utbildningens innehåll

En barnskötares uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras vårdnadshavare arbetar eller studerar. Barnen är i förskolan från det att de är ungefär ett år gamla tills de börjar förskoleklass i sexårsåldern. Förskolans läroplan är utgångspunkten för förskolans arbete.

Du kommer att läsa 1300 gymnasiepoäng. Kurserna tillhör Skolverkets yrkespaket för att bli barnskötare. Samtidigt som du läser dina yrkeskurser läser du också svenska. Antingen på SFI-nivå eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå. På denna utbildning har du en yrkeslärare som är ansvarig för yrkesämnena och som jobbar tillsammans med läraren i svenskan.

I utbildningen till barnskötare får du bland annat lära dig hur viktig pedagogens roll är och vilken betydelse den har för barns lärande och växande. Det pedagogiska uppdraget utgår ifrån Skolverkets kursplaner för gymnasieskolan. Det kan handla om barnets utveckling, den demokratiska värdegrunden, barnsynen i det moderna samhället samt pedagogisk planering och pedagogiskt ledarskap. Du kommer att träna och utveckla kommunikationsförmågan genom att kommunicera och samarbeta för att möta och leda människor i olika situationer. Du kommer också att få tillägna dig kunskaper om barns lärande, utveckling och socialisation i olika sammanhang utifrån olika teorier. En del av utbildningen ägnas också till barns förutsättningar och möjligheter för lärande och deltagande i olika situationer och aktiviteter, samt innebörden av ett inkluderande arbetssätt.

I förskolan kommer du möta barn och personal från många olika bakgrunder såväl socialt som kulturellt där kunskaper om kulturmöten och etnicitet är viktiga. Du kommer att utveckla kunskaper om förhållningssätt och bemötande i mötet med barn med rätt till särskilt stöd. Hälsa är ett viktigt kunskapsområde, både den egna och andras hälsa och livsstil såväl när det gäller kost som motion.

Utbildningen leder till

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta som barnskötare inom pedagogisk verksamhet. Arbetsuppgifterna innebär att arbeta med barn i olika åldrar och din främsta arbetsuppgift är att ge barnen en trygg, stimulerande och pedagogisk inriktad verksamhet.

Viktig information

Utdrag från belastningsregistret för skola och förskola krävs för att få göra APL (praktik) inom förskola/skola. Detta ansöker du om direkt från Polisens webbplats Länk till annan webbplats..

Kostnader för eleven

Kostnader för litteratur, kopiering m.m. tillkommer med ca 1000-1500 kr/period.

Kurs- och antagningsbesked

Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl, i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på att din apl-plats kan ligga långt från din bostad.

Apl-perioder

APL (praktik) kommer att vara förlagd till studieperiod 2, 3 och 4, 2 dagar/vecka under dessa perioder.

Plats för utbildningen

Stenungsund, Munkerödsvägen 4.

Ritande barn

Att skapa och vara kreativ är viktig för barns utveckling.

Kurser

Kurser som ingår i barnskötarutbildningen

Kurskod

Namn på kurs

HALHAL0

Hälsopedagogik

PEDKOU0

Kommunikation

PEDLÄR0

Lärande och utveckling

SPCSPE01

Specialpedagogik 1

PEDPED0

Pedagogiska teorier och praktiker

PEDPEG0

Pedagogiskt ledarskap

PEDMÄI0

Människors miljöer

GRUGRD0

Grundläggande vård och omsorg

SOIETN0

Etnicitet och kulturmöten

PEDBAS0

Barns lärande och växande

PEGSKP0

Skapande verksamhet

PEGPEA0

Pedagogiskt arbete

Som barnskötare har du stora möjligheter att vistas ute på arbetstid.

Mer information

För mer information om utbildningen kontakta någon av våra studievägledare. Du hittar deras kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Kontakt

Vuxenutbildningen i Stenungsund
Hasselbackevägen 76
444 44 Stenungsund
Tel: 0303-73 86 50
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad