Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Kurser inom Vård- och Omsorgsutbildningen

Gemensamt för de olika verksamheterna inom vård och omsorg är att det krävs en yrkesutbildning på minst gymnasienivå. Det är din framtida arbetsgivare som avgör vilka kurser som behövs och krävs för just den verksamheten men många verksamheter vill att den som blir anställd har minst 1500 gymnasiepoäng med tillhörande diplomöppnas i nytt fönster.

Vuxenutbildningen i Stenungsund erbjuder 1500 poäng. Av dessa poäng är 550 poäng föreslagna som lämpliga kurser för olika slags verksamheter så kallade yrkesutgångar. Om du väljer att läsa 1500 poäng så har vi ett förslag i vilken ordning du kan läsa kurserna. Kurserna är förlagda i tre olika moduler och läser du samtliga kurser är den beräknade studietiden 1,5 år med en hög studietakt. En del kurser bygger vidare på varandra och andra gör det inte. Det går också bra att läsa enstaka kurser om du till exempel arbetar eller bara behöver en viss kurs. Vi rekommenderar dig som vill läsa vård- och omsorgskurser att innan eller i samband med att du söker kurser bokar en tid hos någon av våra studie- och yrkesvägledare för upprätta en individuell studieplan som passar dig. 

Nedan ser du vilka kurser som går att läsa. Kurser inom en modul går att läsa utan schemakollisioner. Om du väljer kurser från olika moduler kan detta innebära schemakollisoner. För att få läsa en viss kurs kan det innebära att du behöver ha betyg från en del andra vård- och omsorgskurser, se nedan.

Modul 1

 • Vård och omsorgsarbete 1, 200 poäng
 • Medicin 1, 150 poäng
 • Hälsopedagogik 100 poäng

Vård- omsorgsarbete 1, 200 poäng: Vi rekommenderar att du början din utbildning med denna kurs. Schemalagd APL (praktik) på 4 veckor ingår.
Medicin 1, 150 poäng: Denna kurs behöver du läsa före Medicin 2.

Praktisk övning - bäddning av säng med patient

Praktsik övning - bäddning av säng med patient

Modul 2

 • Vård- och omsorgsarbete 2, 150 poäng
 • Psykologi 1, 50 poäng
 • Psykiatri 1, 100 poäng
 • Etik och människans livsvillkor, 100 poäng
 • Specialpedagogik 1, 100 poäng

Vård- och omsorgsarbete 2, 150 poäng: Denna kurs bygger på kunskaper från kursen Vård- och omsorgsarbete 1, från vilken du måste ha betyg (minst E). Schemalagd APL (praktik) på 2 veckor.
Psykologi 1, 50 poäng: Vi rekommenderar att du läser denna kurs före Psykiatri 1 och Etik och människans livsvillkor. Kunskaperna från Psykologi 1 behöver du i dessa kurser. Om du läser alla kurserna i Modul 2, kommer denna kurs först.
Psykiatri 1, 100 poäng: Vi rekommenderar att du läser Psykologi 1 före denna kurs.
Etik och människans livsvillkor, 100 poäng: Vi rekommenderar att du läser denna kurs efter kursen Psykologi 1.
Specialpedagogik 1, 100 poäng: Kursen bygger inte på någon annan kurs och går utmärkt att läsa som enstaka kurs.

Modul 3 (yrkesutgång)

 • Medicin 2, 100 poäng
 • Akutsjukvård , 200 poäng
 • Gymnasiearbete, 100 poäng
 • Vård och omsorg - specialisering, 50 poäng
 • Modul 3 med yrkesutgång riktat mot psykiatri kan läsas i Kungälv. Tag kontakt med studievägledare. 

Medicin 2, 100 poäng: För att läsa denna kurs behöver du betyg (minst E) från kursen Medicin 1.
Akutsjukvård, 200 poäng: För att läsa denna kurs behöver du betyg (minst E) från kurserna Vård- och omsorgsarbete 1, Vård- och omsorgsarbete 2 samt Medicin 1. Schemalagd APL på 4 veckor ingår på något av regionens sjukhus.
Vård och omsorg vid demenssjukdomar, 100 poäng: För att läsa denna kurs behöver du ha betyg (minst E) från kurserna Vård- och omsorgsarbete 1 och Vård- och omsorgsarbete 2 för kursen bygger på dessa kurser.
Gymnasiearbete, 100 poäng: Denna kurs måste du läsa om du vill ha VOC-diplom och den läser du tillsammans med Akutsjukvård 200 poäng. Den går inte att läsa tidigare i utbildningen för här ska du visa att du är redo för arbetslivet. I kursen Gymnasiarbete 100 poäng kan du endast få betyget E (godkänd) eller F (ej godkänd).
Vård och omsorg - specialisering, 50 poäng: Beroende på valt kunskapsområde bygger denna kurs på "vård- och omsorgsarbete 2" (med minst betyg E) och vi fördjupar dessutom kunskaperna från "akutsjukvård, 200 poäng".

Kontakt

Hasselbackevägen 76
444 44 Stenungsund
Tel: 0303-73 86 50
infovux@stenungsund.se

Jane Cervell

Jane Cervell

rektor
0303-73 28 24
jane.cervell@stenungsund.se

Ulrika K Johansson

Anna-Ritta Johansson

lärare i vård & omsorg
anna-riitta.johansson@stenungsund.se

Magdalena Höglund

Magdalena Höglund

Vård & Omsorg
0303-73 00 20
magdalena.hoglund@stenungsund.se

Randi Heiel Ekeborg

Randi Heiel Ekeborg

Studie- och yrkesvägledare
0303-73 03 04, telefontid mån & tor 9-10
randi.heielekeborg@stenungsund.se

Randi Heiel Ekeborg

Christina "Cicki" Antonsson

Studie- och yrkesvägledare
0303-73 03 04, telefontid mån & tis 9-10
christina.antonsson@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-03-13