Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Gästvärd

För dig som vill jobba inom hotell och konferens. Eventuell start i augusti 2019.

Utbildningens innehåll

Gästvärd är en utbildning med fem yrkeskurser på gymnasienivå. Alla kurserna finns som en del av hotell- och turismprogrammet. Det är ett grundläggande yrkespaket som syftar till att ge dig kunskaper för enklare arbete inom besöksnäringen och kunskaper om besöksnäringens olika former av verksamheter. Arbetsplatser inom besöksnäringen kan till exempel vara hotell och konferensanläggningar.

Utbildningen ger dig färdigheter för arbetsuppgifter inom våningsservice och färdigheter i frukost- och bufféservering. Utbildningen syftar också till att du får bättre kunskaper att kommunicera, bemöta och ge service till gäster och kunder i olika situationer utifrån behov och förväntningar.

Kurser som ingår

Service o bemötande 1

Besöksnäringen

Logi

Våningsservice 1

Frukost- och bufféservering

Utbildningen leder till

Att ge dig grundkunskaper för enklare arbete inom besöksnäringen, såsom hotell och konferensanläggningar.

Förkunskaper

Goda kunskaper i svenska (motsvarande avslutad svensk grundskola).

Kostnader för eleven

Själva utbildningen är gratis, men du får själv betala för litteratur, kopiering och liknande. Räkna med att det kommer att kosta dig ungefär 1000-1500 kronor per termin.

Informationsmöte

Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte innan antagningen. Där får du veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet.

APL (arbetsplatsförlagt lärande)

Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. När du gör APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din APL plats.

Plats för utbildningen

Stenungsund

Studieperioder

Oklart. Vi hoppas kunna starta en utbildning i augusti, men ingenting är ännu klart.

Kontakt

Hasselbackevägen 76
444 44 Stenungsund
Tel: 0303-73 86 50
infovux@stenungsund.se

Jane Cervell

Jane Cervell

rektor
0303-73 28 24
jane.cervell@stenungsund.se

Randi Heiel Ekeborg

Randi Heiel Ekeborg

Studie- och yrkesvägledare
0303-73 03 04, telefontid mån & tor 9-10
randi.heielekeborg@stenungsund.se

Randi Heiel Ekeborg

Christina "Cicki" Antonsson

Studie- och yrkesvägledare
0303-73 03 04, telefontid mån & tis 9-10
christina.antonsson@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-01-07