Barnskötare/elevassistent

Att arbeta med barn och utbildning är betydelsefullt, där du får vara med och ge barn möjlighet att utvecklas, lära och leka. Utbildningen ger dig en bred kompetens inom pedagogiskt och socialt arbete. Om du utbildar dig till barnskötare eller elevassistent så ger det dig goda chanser till ett arbete.

OBS! För närvarande är tyvärr ingen ny start planerad.

Lekande pojke på förskola

Barnens pedagogiska lek är en viktig del av ditt arbete.

Utbildningens innehåll

En barnskötares uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras vårdnadshavare arbetar eller studerar. Barnen är i förskolan från det att de är ungefär ett år gamla tills de börjar förskoleklass i sexårsåldern. Förskolans läroplan är grunden för förskolans arbete.

Utbildningen syftar till att ge dig:

  • Kunskaper om grundläggande demokratiska värden
  • Kunskaper kring styrdokument och organisation
  • Kunskaper om pedagogens roll för barns lärande och utveckling
  • Kunskaper kring ett inkluderande arbetssätt
  • Kunskaper kring att planera genomföra och utvärdera.
  • Kunskaper om barns utveckling, lärande och socialisation
  • Kunskaper kring hälsa och livsvillkor
  • Kunskaper kring kommunikation och samarbete
  • Kunskaper om arbetsmiljö och ett säkert arbetssätt.

Utbildningen leder till

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta som barnskötare inom förskolan eller som elevassistent i skolan.

Upplägg

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta som barnskötare inom förskolan eller som elevassistent i skolan.

APL (arbetsplatsförlagt lärande)

Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. APL innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. När du gör APL följer du din handledares arbetstider. Du får vara beredd på restid till din APL plats. APL sker vanligtvis 2 dagar i veckan under större delen av utbildningen. 

Utdrag från belastningsregistret

För att få göra praktik i förskola eller skola, krävs det ett utdrag ur belastningsregistret. Detta ansöker du om på Polisens webbplats Länk till annan webbplats..

Utbildningens längd

60 veckors heltidsstudier.

Kostnader för eleven

Du bekostar själv dina böcker och resor till och från din APL-plats.

Studiemedel

Du har rätt till studiemedel under utbildningen. Se information på: www.csn.se Länk till annan webbplats.

Plats för utbildningen

Stenungsund, Munkerödsvägen 4.

Ritande barn

Att skapa och vara kreativ är viktig för barns utveckling.

Kurser

Kurser för blivande barnskötare

Kurskod

Namn på kurs

HALHAL0

Hälsopedagogik 100 p

PEDKOU0

Kommunikation 100 p

PEDLÄR0

Lärande och utveckling 100 p

SPCSPE01

Specialpedagogik 1 100 p

PEDPED0

Pedagogiska teorier och praktiker 100 p

PEDPEG0

Pedagogiskt ledarskap 100 p

PEDMÄI0

Människors miljöer 100 p

GRUGRD0

Grundläggande vård och omsorg 100 p

SOIETN0

Etnicitet och kulturmöten 100 p

PEDBAS0

Barns lärande och växande 100 p

PEGSKP0

Skapande verksamhet 100 p

PEGPEA0

Pedagogiskt arbete 200 p

Som barnskötare har du stora möjligheter att vistas ute på arbetstid.

Behörighet och förkunskaper

Godkända betyg från grundskola eller arbetsliv gör att du är behörig att söka. Du bör också ha goda kunskaper i det svenska språket för att kunna tillgodogöra dig utbildningen. Dessutom används digitala läromedel och tjänster, så du behöver även hyfsad datorvana.

Mer information

För mer information om utbildningen kontakta någon av våra studievägledare. Du hittar deras kontaktuppgifter på sidan studievägledning.

Kontakt

Vuxenutbildningen i Stenungsund
Hasselbackevägen 76
444 44 Stenungsund
Tel: 0303-73 86 50
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad