Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Barnskötare flex

En barnskötare arbetar med barn i förskolan eller i andra pedagogiska verksamheter. Tillsammans med förskolläraren ansvarar barnskötaren för att bidra till barnets utveckling genom att stimulera och utmana barnen. Att vara barnskötare innebär även att du tillsammans med förskolläraren har ett ansvar att utveckla den pedagogiska verksamheten

Lekande pojke på förskola

Barnens pedagogiska lek är en viktig del av ditt arbete.

Utbildningens innehåll

En barnskötares uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras vårdnadshavare arbetar eller studerar. Barnen är i förskolan från det att de är ungefär ett år gamla tills de börjar förskoleklass i sexårsåldern. Förskolans läroplan är utgångspunkten för förskolans arbete.

I utbildningen till barnskötare får du bland annat lära dig hur viktig pedagogens roll är och vilken betydelse den har för barns lärande och växande. Det pedagogiska uppdraget utgår ifrån Skolverkets kursplaner för gymnasieskolan. Det kan handla om barnets utveckling, den demokratiska värdegrunden, barnsynen i det moderna samhället samt pedagogisk planering och pedagogiskt ledarskap. Du kommer att träna och utveckla kommunikationsförmågan genom att kommunicera och samarbeta för att möta och leda människor i olika situationer. Du kommer också att få tillägna dig kunskaper om barns lärande, utveckling och socialisation i olika sammanhang utifrån olika teorier. En del av utbildningen ägnas också till barns förutsättningar och möjligheter för lärande och deltagande i olika situationer och aktiviteter, samt innebörden av ett inkluderande arbetssätt.

I förskolan kommer du möta barn och personal från många olika bakgrunder såväl socialt som kulturellt där kunskaper om kulturmöten och etnicitet är viktiga. Du kommer att utveckla kunskaper om förhållningssätt och bemötande i mötet med barn med rätt till särskilt stöd. Hälsa är ett viktigt kunskapsområde, både den egna och andras hälsa och livsstil såväl när det gäller kost som motion.

Utbildningen leder till

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta som barnskötare inom pedagogisk verksamhet. Arbetsuppgifterna innebär att arbeta med barn i olika åldrar och din främsta arbetsuppgift är att ge barnen en trygg, stimulerande och pedagogisk inriktad verksamhet.

Kostnader för eleven

Kostnader för litteratur, kopiering m.m. tillkommer med ca 1000-1500 kr/termin.

Informationsmöte

Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte innan antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet.

APL (arbetsplatsförlagt lärande)

Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. När du gör APL följer du din handledares arbetstider. Du får vara beredd på restid till din APL plats.

Har du redan erfarenhet från förskolan kan det finnas möjlighet för dig att få validera dina kunskaper.

Plats för utbildningen

Stenungsund, Munkerödsvägen 4. Utbildningen är upplagd som en flexutbildning, vilket innebär färre lärarledda lektioner/träffar än reguljär utbildning samt mycket egna studier mellan träffarna.

Studieperioder

  • 2018-08-27 -- 2019-01-04
  • 2019-01-07 -- 2019-06-28
  • 2019-07-29 -- 2019-12-20
Ritande barn

Att skapa och vara kreativ är viktig för barns utveckling.

Kurser

Kurskod

Namn på kurs

HALHAL0

Hälsopedagogik

PEDKOU0

Kommunikation

PEDLÄR0

Lärande och utveckling

SPCSPE01

Specialpedagogik 1

PEDPED0

Pedagogiska teorier och praktiker

PEDPEG0

Pedagogiskt ledarskap

PEDMÄI0

Människors miljöer

GRUGRD0

Grundläggande vård och omsorg

SOIETN0

Etnicitet och kulturmöten

PEDBAS0

Barns lärande och växande

PEGSKP0

Skapande verksamhet

PEGPEA0

Pedagogiskt arbete

Som barnskötare har du stora möjligheter att vistas ute på arbetstid.

Film om yrket

Se Arbetsförmedlingens film om jobbet som barnskötare.

 

Förkunskaper

Godkända betyg från grundskola eller arbetsliv gör att du är behörig att söka. Du bör också ha goda kunskaper i det svenska språket för att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Start

Augusti 2017.

Mer information

För mer information om utbildningen kontakta någon av våra studievägledare. Du hittar deras kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Kontakt

Hasselbackevägen 76
444 44 Stenungsund
Tel: 0303-73 86 50
infovux@stenungsund.se

Jane Cervell

Jane Cervell

rektor
0303-73 28 24
jane.cervell@stenungsund.se

Randi Heiel Ekeborg

Randi Heiel Ekeborg

Studie- och yrkesvägledare
0303-73 03 04, telefontid mån & tor 9-10
randi.heielekeborg@stenungsund.se

Randi Heiel Ekeborg

Christina "Cicki" Antonsson

Studie- och yrkesvägledare
0303-73 03 04, telefontid mån & tis 9-10
christina.antonsson@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-01-15