Sfi-lektion

SFI - Utbildning i svenska för invandrare

Att kunna prata och förstå svenska är mycket viktigt om du vill leva och bo i Sverige. Det blir då enklare att få jobb och bli en del av samhället. Kommunen du bor i har ansvar för SFI. I korthet är målet med SFI att den som  studerar ska kunna förstå och göra sig förstådd i vardagslivet i Sverige. Du får också kunskap om samhället, arbetsmarknaden och svensk kultur.

Har flyktingar från Ukraina rätt till SFI?

Svaret har tidigare varit nej. Massflyktingar från Ukraina har inte haft rätt till kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI). Sen en kort tid tillbaka har dock regeringen ändrat detta beslut, så nu hälsar vi äntligen ukrainarna som bor på Tjörn och i Stenungsund välkomna till oss.

Vem kan läsa SFI?

  • Du kan ansöka till SFI från och med första juli det år du fyller 16 år.
  • Första gången du ansöker till SFI får du en plats inom tre månader om du uppfyller kraven för att bli antagen.

Om du kommer från ett land utanför EU

  • Du måste ha ett svenskt personnummer (10 siffror).
  • Du måste vara folkbokförd i Stenungsund eller på Tjörn. Om du är folkbokförd i en annan kommun än Stenungsund behöver din hemkommun godkänna att du studerar SFI i Stenungsund.

Om du är medborgare i EU/EES eller i Schweiz

  • Du måste vara bosatt i Stenungsund eller på Tjörn. Om du är folkbokförd i en annan kommun än dessa behöver din hemkommun godkänna att du studerar SFI i Stenungsund.
Ung man med iPad

På lektionerna använder du både böcker och digitala hjälpmedel.

Individualiserad undervisning och kontinuerligt intag

På SFI i Stenungsund är undervisningen individualiserad och vi antar elever vid flera tidpunkter på året. Det betyder att alla inte läser i samma takt och att kurserna därför kan ta olika lång tid. Ju mer du pluggar desto fortare kan du lära dig språket.

OBS: För att få läsa sfi måste du både närvara på lektionerna och studera hemma på egen hand.

Läs sfi på olika sätt

Du kan studera sfi på dagtid eller kvällstid/flex. Kurserna på dagtid är 15 timmar per vecka fördelade på 3 timmar per dag. Du kommer att kallas till en introduktion innan start.

Att studera på kväll/flex

  • Handledning och lektioner: på plats eller digitalt.
  • Utöver lektionerna behöver du lägga studietid hemma. Vi använder ett digitalt läromedel, Lunis, där du jobbar med uppgifter på din nivå. Du kan också få uppgifter av lärarna.
  • Du kan läsa kurserna B, C och D.
  • Läs mer om sfi kväll/flex.

Träna hemma

Vill du träna hemma innan du påbörjar din utbildning kan du studera själv genom att använda informationen i dessa länkar:

Hur du ansöker till SFI

Du ansöker direkt på Vuxenutbildningens hemsida (www.stenungsund.se/vuxenutbildningen Länk till annan webbplats.). Du kommer sen att bli kontaktad av Vuxenutbildningen i Stenungsund och få information om när du kan starta din utbildning.

Kontakt

Vuxenutbildningen i Stenungsund
Hasselbackevägen 76
444 44 Stenungsund
Tel: 0303-73 86 50
Kontakta kommunen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad