Gå direkt till innehållet
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan
Sfi-lektion

SFI - Utbildning i svenska för invandrare

knapp till ansökan

Klicka på knappen om du vill ansöka till våra sfi-kurser

Att kunna prata och förstå svenska är jätteviktigt om du vill leva och bo i Sverige. I Stenungsund är det Vuxenutbildningen som utbildar invandrare i svenska. Här kan du också läsa yrkesutbildningar samtidigt som du läser svenska. Du får även lära dig mycket om det svenska samhället, arbetslivet och den svenska kulturen när du studerar hos oss.

Vad kan jag läsa på Vuxenutbildningen?

Många som läser hos oss läser Sfi (Svenska för invandrare) eller Sva (svenska som andraspråk), men många kombinerar också detta med olika yrkesutbildningar, som till exempel busschaufför eller barnskötare.

SFI består av fyra kurser: A, B, C och D. När personen är kIar med D-kurs inom SFI har hen kunskaper i svenska som andraspråk motsvarande ungefär "godkänt betyg i svenska" i slutet av årskurs 6 i grundskolan. Efter SFI kan man läsa Sva Grund som motsvarar "högstadiesvenska".

Läs mer om Sva

För att få läsa på universitetet behöver du läsa motsvarande gymnasiesvenska. Dessa kurser heter "Svenska som andraspråk 1, 2 respektive 3.

Läs mer om svenska på gymnasienivå

Kan jag jobba samtidigt?

Absolut! Du kan läsa på heltid, halvtid eller deltid. Tänk dock på att det kan påverka den ersättning som du eventuellt får när du läser hos oss.

Vem får läsa?

  • Du kan ansöka till Sfi från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 16 år.
  • Första gången du ansöker till Sfi och uppfyller kraven för antagning får du en plats inom tre månader. 

Om du kommer från ett land utanför EU:

  • Du ska ha ett svenskt personnummer (10 siffror).
  • Du ska vara folkbokförd i Stenungsund. (Du kan även få läsa hos om du bor i en annan kommun och om din hemkommun godkänner detta)

Om du är EU-/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz:

  • Du måste vara bosatt i Stenungsund. Om du är bosatt i en annan kommun, så måste din hemkommun först tillåta dig att få läsa Sfi i Stenungsund. 

Vilka kurser kan jag läsa på Sfi?

Sfi består av tre olika studievägar. Vilken studieväg du ska börja med beror bland annat på hur mycket du har gått i skola tidigare och på vad du har för studiemål. För att hjälpa dig att läsa på rätt spår börjar du med en introduktionskurs hos oss om du är nybörjare. Introduktionskursen består av tre träffar och efter det vet du vilken studieväg och kurs du ska gå. Om du inte är nybörjare blir du kallad för intervju och test under en dag, så att du kan börja direkt på rätt studieväg och kurs. 

Studieväg 1

Om du har har gått mindre än fem år i skola i ditt hemland rekommenderar vi att du börjar läsa på Studieväg 1. Studieväg 1 består av kurserna A, B, C och D.

 

Studieväg 2

Om du har gått i skolan mellan 5 och 10 år i ditt hemland brukar du vanligtvis gå studieväg 2. Studieväg 2 består av kurserna B, C och D.

 

Studieväg 3

Om du har en avslutad gymnasial utbildning från hemlandet eller om du redan tidigare har läst på högskola eller universitet och är van att studera snabbt, så rekommenderar vi att du läser studieväg 3. Studieväg 3 består av kurserna C och D.

Yrkesvux med språkstöd
För dig som vill du läsa en mer praktisk inriktad utbildning för invandrare. Du söker via GRvux.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Individuell studieplan och studietakt

I början av dina studier upprättas en Individuell studieplan. Här kommer du och studievägledaren överens om vilken/vilka kurser du skall läsa, samt hur lång tid dina studier beräknas ta. Det är viktigt att du i din studieplan sätter upp realistiska mål för dina studier utifrån dina förkunskaper. Din studietakt och dina framsteg kommer kontinuerligt att följas upp av din lärare och dig, där ni tillsammans tittar på hur det går för dig i förhållande till din studieplan. Du läser kurserna A-D beroende på vilket spår du går. 

Betyg

Betyg sätts efter varje avslutad kurs. Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg F. För kurserna B, C och D finns nationella prov. Det är din lärare som avgör när du bedöms vara redo att skriva ett nationellt prov.
Med ett betyg från någon av sfi-kurserna har du möjlighet att fortsätta studera och/eller söka arbete. Om du ska söka ett arbete, så ser din framtida arbetsgivare att du har grundläggande kunskaper i svenska, det vill säga att Du kan tala, läsa och skriva svenska.

Mer information om betyg kan du läsa om på Skolverket.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Startdatum

Vi startar nya kurser ungefär sex gånger om året. Kontakta vår studievägledare Christina "Cicki" Antonsson för närmare information om startdatum, ansökan, kursinnehåll etc. Du hittar hennes kontaktuppgifter längst ned på denna sida.

Individualiserad undervisning

På Sfi i Stenungsund är undervisningen individualiserad. Det betyder att alla inte läser i samma takt. Är du intresserad och jobbar hårt kan du därför läsa en kurs mycket snabbare om du vill. Tycker du att det är svårt och du behöver extra mycket tid finns det även möjlighet till detta.

All undervisning bedrivs på svenska redan från första dagen. Undervisningen kan kombineras med praktik.

När du läser Sfi har du samtidigt möjlighet att läsa andra ämnen på grundläggande eller gymnasial nivå.

Lektioner

Din grupp läser antingen på förmiddagarna (8.30-12.00) eller på eftermiddagarna (12.30-16.00). På torsdag eftermiddag har du möjlighet att skriva prov. Tänk på att försöka undvika att lägga besök hos t ex läkare under skoltid. Vi räknar med att du lägger ytterligare 5 timmar på dina studier hemma varje vecka. Sfi räknas som halvtid, det vill säga 20 timmar per vecka.  

Lärobok

Du får låna en lärobok under tiden du studerar. Vid kursens slut lämnar du tillbaka den. Om du inte lämnar tillbaka boken skickar vi en faktura på 350 kronor. Du får inte skriva i boken.

Frånvaro under skoldagen

Om du inte kan komma till skolan eller m du måste lämna skolan under dagen för t ex läkarbesök eller för att hämta sjukt barn på dagis, måste du meddela din lärare detta. Vi rapporterar din frånvaro och studietakt till berörd handläggare på Arbetsförmedlingen eller på kommunen om du har någon sådan.

Vem har rätt att studera Sfi?

De flesta vuxna som är folkbokförda i kommunen och som inte har grundläggande kunskaper i svenska har rätt att studera Sfi. Både nyanlända flyktingar och invandrare, och de som varit här en längre tid, är välkomna. Hos oss är alla välkomna oavsett tidigare kunskaper. Här studerar analfabeter likaväl som högskoleutbildade. Alla studerar efter sin förmåga och på sin nivå. Om du behöver mer kunskaper i det svenska språket, så tveka inte att ta kontakt med oss!

Lärare

Alla som arbetar med Sfi på något sätt hittar du under kontakter längre ner på sidan.


Vill du lära dig mer om samhälle, kultur och lagar?

Det finns en kurs för dig som är ny i Sverige som heter Samhällsorientering. Kursen handlar om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat.

Totalt består kursen av 20 lektioner och ges en gång i veckan i Göteborg.

Om du är intresserad och vill anmäla dig till kursen, kontakta Enheten för nyanlända.

Vill du lära dig mer själv? Då rekommenderar vi webbplatsen Information om Sverigelänk till annan webbplats. Där kan du på ditt eget språk läsa om allt ifrån svenska högtider och hur man betalar skatt till hur skolan och sjukvården fungerar. Jättebra och lättläst!

Läs också mer om flyktingguider, språkcaféer och mycket annat som du kan få hjälp med på kommunens sida Du som är nyanländ i Stenungsundlänk till annan webbplats.

Kontakt

Hasselbackevägen 76
444 44 Stenungsund
Tel: 0303-73 86 50
infovux@stenungsund.se

Susanna Aronsson

Mattias Göransson

Rektor
0303-73 86 51
mattias.goransson@stenungsund.se

Britt-Marie Wallhult

Britt-Marie Wallhult

Förstelärare
0303 - 73 29 16
britt-marie.wallhult@stenungsund.se

Annika Högström

Annika Högström

Sfi-lärare
0303-73 25 17
annika.hogstrom@stenungsund.se

Maria Johansson

Maria Johansson

Sfi-lärare
0303-73 25 17
maria.v.johansson@stenungsund.se

Ulrika K Johansson

Natalia Concha Velasquez

Sfi-lärare
natalia.conchavelasquez@stenungsund.se

Helena Reuterswärd

Helena Reuterswärd

Sfi-lärare
0303-73 25 17
helena.reutersward@stenungsund.se

Ulrika K Johansson

Kajsa Kruse

lärare i sfi
kajsa.kruse@stenungsund.se

Ulrika K Johansson

Jenny Lundgren

lärare i sfi
jenny.lundgren@stenungsund.se

Ulrika K Johansson

Sara Hellberg

sfi-lärare
sara.hellberg@stenungsund.se

Ulrika K Johansson

Mia Jonsson

sfi-lärare
mia.jonsson@stenungsund.se

Mats Karlsson

Mikael Olsson

Samhällskunskap
mikael.olsson@stenungsund.se

Abeer Saleh

Abeer Saleh

Studiehandledare på arabiska
abeer.saleh@stenungsund.se

Ulrika K Johansson

Nazera Oudesho

studiehandledare på arabiska
nazera.oudesho@
stenungsund.se

Ulrika K Johansson

Farzad Jelvezan

studiehandledare
farzad.jelvezan@stenungsund.se

Ulrika K Johansson

Henok Mahari Weldu

studiehandledare
henok.mehari-weldu@stenungsund.se

Ulrika K Johansson

Mohammad Masoud

studiehandledare
mohammad.masoud@stenungsund.se

Ulrika K Johansson

Hikam Hasan

studiehandledare
hikam.hasan@stenungsund.se

Ulrika K Johansson

Ilham Al Qwidat

studiehandledare
ilham.al-qwidat@stenungsund.se

Senast uppdaterad