Gå direkt till innehållet
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Svenska som andraspråk (Sva, 700p)

Att kunna förstå svenska och förmedla sina tankar ger förmåga till vidgade personliga kontakter och förutsättningar för fortsatta studier på gymnasienivå/yrkesutbilningar och ett fungerande språk i vardags-, arbets- och samhällslivet. 

Att förstå språkets strukturer, bygga på ordförrådet och lära sig skrivregler är ett steg till en god svenska, både i tal och i skrift. Några av de stora författarna från Sverige och övriga världen presenteras och vi läser också texter av dessa.

Målgrupp

Elever som inte har svenska som modersmål men är godkända i kursen "Svenska för invandrare" (Sfi), eller har motsvarande kunskaper.

Svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Svenska som andraspråk på grundläggande nivå motsvarar grundskolans årskurs 7-9. Kursen är indelad i tre arbetsmoment som alla tre avslutas med en större skriftlig och muntlig uppgift. I arbetsmoment 1 övar vi på att söka och värdera information, att läsa och skriva faktatexter och sakprosa. I Arbetsmoment 2 lär vi oss att argumentera och övertyga på ett effektivt sätt och i det tredje och sista arbetsmomentet står skönlitteraturen i fokus. Vi läser en roman tillsammans och reflekterar över läsningen både enskilt och i grupp samt kopplar det vi läser till världen och egna erfarenheter. Kursen behandlar även likheter och skillnader mellan elevernas modersmål och svenskan. Digital kompetens är ett stående inslag

Lärare: David Franzén och Jenny Lundgren

Kurslitteratur: Allt material läggs ut på lärplattformen It´s learning

Upplägg: tre träffar/vecka


Ansökanlänk till annan webbplats

Kontakt

Hasselbackevägen 76
444 44 Stenungsund
Tel: 0303-73 86 50
infovux@stenungsund.se

Susanna Aronsson

Mattias Göransson

Rektor
0303-73 86 51
mattias.goransson@stenungsund.se

Ulrika K Johansson

Jenny Lundgren

Sfi-lärare
jenny.lundgren@stenungsund.se

David Franzén

David Franzén

Sva & Engelska
0303-73 86 57
david.franzen@stenungsund.se

Senast uppdaterad