Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Poäng och nivåer

Vad innebär egentligen halvfart och hur många poäng får man för en termin?

Poäng/undervisning

Högskolestudier kan variera från heltidsstudier (40 tim/v) till kvartsstudier (10 tim/v). De flesta fristående kurser hos oss bedrivs som halvtidsstudier (eller halvfart d v s 20 tim/v). Antalet föreläsningar och gruppövningar kan variera från ämne till ämne. Ganska vanligt är 4 lektioner per vecka lärarledd undervisning och resten självstudier på en halvfartskurs.
För att ange omfattningen på en kurs eller ett program används ett poängsystem där en veckas heltidsstudier motsvarar 1,5 poäng. En 30-poängskurs motsvarar således en termins heltidsstudier.

Nivåer

Ämnena delas in i A-, B-, C-, och D-, nivå. A-kurserna är grundläggande, B-nivå är fortsättning och C- samt D-nivå är fördjupning i ämnet. De flesta kurser som ges hos oss i Stenungsund ligger på A-nivå.

Kontakt

Hasselbackevägen 76
444 44 Stenungsund
Tel: 0303-73 86 50
infovux@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-05-17