Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Om distansstudier och telebild

Vad innebär det egentligen att läsa på distans via telebild? Är jag säker på att alla kurser kommer att hållas i Stenungsund?

Studera på hemmaplan via telebild

Du behöver inte flytta för att läsa på högskolan! Stenungsunds Lärcentrum ger dig möjlighet att bedriva högskolestudier på hemmaplan. Du blir inskriven vid den högskola som anordnar kursen/utbildningen, men undervisningen bedrivs i huvudsak lokalt via telebild (videokonferens) eller genom tillresta lärare. Genom telebildtekniken kan läraren sitta på en ort och studenterna på flera andra orter och via bildskärmarna se och prata med varandra i direktsändning. Vissa kurser/program läses på mera traditionell distans. Några gånger per termin träffas studentgruppen på högskolan och oftast någon dag per vecka på lärcentrat.

Vi försöker hjälpa dig med information och service som du kan behöva. Förutom lokaler för undervisning har vi bokningsbara grupprum och enskilda studieplatser. Tillgången på datorer är god hos oss och du kan få hjälp med kopiering, fax och datorer.

Oftast bedrivs studierna när det gäller de fristående kurserna på kvarts- eller halvfart och är upplagda för dig som arbetar eller på annat sätt har svårt att komma ifrån. Antagningsreglerna är de samma som för all högskoleutbildning och antagningen görs inte av oss, utan av respektive högskola.

Ta chansen!

Från arbetsmarknaden ställs allt högre krav på kompetens. Redan idag krävs kortare eller längre högskoleutbildningar inom de flesta yrkesområden. Ta därför chansen och låt dig inte skrämmas av att det handlar om högskolestudier. De fria studieformerna, kombinerat med att du kan ägna dig åt några få ämnesområden åt gången, innebär att du knappast kommer att uppleva studierna svårare än exempelvis de vid Vuxenutbildningen.

Kontakt

Hasselbackevägen 76
444 44 Stenungsund
Tel: 0303-73 86 50
infovux@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-06-21