Komvux som anpassad utbildning

(hette tidigare Särvux/Komvux som särskild utbildning)

Komvux som anpassad utbildning för vuxna är numera en del av den kommunala vuxenutbildningen och inte längre en egen skolform. Länge kallades den särvux/ komvux som särskild utbildning, men det nya namnet är nu komvux som anpassad utbildning

Utbildningen omfattar komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå (nivåerna träningsskola och anpassad grundskola), vilket motsvarar den obligatoriska anpassade grundskolan (tidigare grundsärskolan). Den omfattar också komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå, motsvarande den utbildning som ungdomar kan få på de nationella eller specialutformade programmen i den anpassade gymnasieskolan (tidigare gymnasiesärskolan).

Vem får delta i Komvux som anpassad utbildning?

Komvux som anpassad utbildning är till för dig som:

  • tycker att du inte fått tillräcklig utbildning.
  • fått nytt intresse för att lära.
  • vill behålla kunskaper från tidigare skola.
  • behöver mer kunskaper för jobbet.
  • behöver mer kunskaper för att leva självständigt.

En vuxen med Intellektuell funktionsnedsättning (IF) eller förvärvad hjärnskada har rätt att delta i särskild utbildning på grundläggande- eller gymnasial nivå från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år om han eller hon är bosatt i landet, saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge, och har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Så här skriver Skolverket om vem som får läsa på Komvux som anpassad utbildning:

Rätt, behörighet och antagning till komvux som särskild utbildning Länk till annan webbplats.

Vem ansvarar för komvux som anpassad utbildning?

Kommunen ansvarar för komvux som anpassad utbildning. Enligt skollagen har varje kommuninvånare som är bosatt i landet och har en utvecklingsstörning rätt att delta i komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå om han eller hon saknar de kunskaper som utbildningen avser att ge och dessutom har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Kurser

Tillsammans med din lärare och studie- och yrkesvägledaren (SYV) gör du en individuell studieplan (ISP) som utgår från dina behov, intressen och tidigare kunskaper. Du som elev har alltså rätt till studie- och yrkesvägledning samt en egen ISP.

I nuläget har vi dessa kurser hos oss:

  • Träningsskolenivå
  • Grundläggande
  • Gymnasial
  • SFI / svenska som andraspråk

Om det är någon annan kurs som du är intresserad av så kontaktar du vår studie- och yrkesvägledare för vidare samtal kring detta. Exempel på kurser hittar du här:

De vanligaste kurserna vi erbjuder hittar du med beskrivningar på en egen sida i menyn.

När du är klar med en kurs får du betyg eller intyg. 

Mer om Komvux som anpassad utbildning

Vill du läsa mer om Komvux som anpassad utbildning så kan du klicka här:

Ansökan

Du ansöker till särvux genom att skriva ut, fylla i och skicka in den här blanketten. Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.


Kontakt

Vuxenutbildningen i Stenungsund
Hasselbackevägen 76
444 44 Stenungsund
Tel: 0303-73 86 50
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad