Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2016-12-07 08.24

Svenska elever bättre i PISA

Efter flera PISA-undersökningar med fallande resultat har nu svenska 15-åringars kunskaper förbättrats. Läsförståelse och matematik har förbättrats och inom naturvetenskap syns tecken på en positiv utveckling.

I den förra PISA-undersökningen presterade svenska elever under genomsnittet för OECD-länder inom alla tre kunskapsområden. Nu placerar sig Sverige på eller över genomsnittet.

– Det är ett glädjande trendbrott som vi hoppas kan ge elever, lärare och rektorer råg i ryggen. Förra veckan presenterade vi förbättrade resultat i en annan internationell undersökning, Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS). Sammantaget stärker det våra slutsatser att eleverna har mer kunskaper i dag, säger Mikael Halápi, vikarierande generaldirektör på Skolverket.

Stenungsund följer trenden

Grundskolorna i Stenungsund följer trendbrottet med förbättringar i läsförståelse, matematik och naturvetenskap.

– Vi har satsat mycket på fortbildning av våra lärare i grundskolan och analyserat resultaten, säger Benny Ankargren, verksamhetschef för grundskola i Stenungsunds kommun.

Bland annat har kommunen deltagit i Sveriges kommuner och Landstings (SKL) satsning ”SKL matematik PISA” där man systematiskt arbetar med resultat och analys. Grundskolan deltar även i Matematiklyftet och Läslyftet. Där har ämneslärarna fått en fortbildningsinsats i ämnena matte och svenska.

I dag finns två förändringsgrupper i ämnena som jobbar kommunövergripande med utveckling av undervisning och analyserar resultat. I förändringsgrupperna ingår förstelärare, specialpedagog samt ”en svenska/matematikutvecklare”.

– Vi ser att dessa satsningar har gett bra resultat, både gällande elever och personal. Vi kommer att fortsätta med detta, säger Benny Ankargren.

Om Pisa

PISA är en förkortning av Programme for International Student Assessment. Det är en internationell undersökning som organiseras av OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development). Totalt deltog 72 länder eller regioner i PISA 2015, däribland alla 35 OECD-länder. Ungefär 540 000 15-åriga elever testades totalt i PISA 2015. I Sverige deltog knappt 5500 elever från 202 skolor. De flesta eleverna gick i grundskolans årskurs nio. PISA har tidigare genomförts år 2000, 2003, 2006, 2009 och 2012.

Läs hela pressmeddelandet från Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad av Maria Lundmark, 2017-01-19