Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad: 2018-10-24 15.59

Studie- och yrkesvägledning som hela skolan ansvar

Under våren har en arbetsgrupp med representanter från kommunen tagit fram en plan för arbetet med studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar. Nu är det dags för nästa steg.

Stenungsunds kommun har medverkat i ett projekt som handlar om att göra arbetet med studie- och yrkesvägledning till hela skolans ansvar. Syftet är att skapa en likvärdig studie- och yrkesvägledning och att bli ännu bättre på att rusta eleverna för utbildning och yrkeslivet.
- Utifrån det arbetet vi har gjort med att kartlägga hur vi fram till idag har jobbat med Studie- och yrkesvägledning på våra skolor i kommunen så kan vi se att det finns en del brister i systematiken. säger Nathalie Lundmark, lokal processledare för projektet GR Samsyv – allas ansvar. Nu är tanken att vi ska implementera ett mycket mer systematiskt sätt att jobba på, så att vi får en kvalitetssäkrad och likvärdig studie- och yrkesvägledning i hela kommunen.

Den planen som nu ska föras in i skolans dagliga verksamhet ska fungera som ett stöd för hur man ska planera, genomföra och följa upp arbetet.
- På alla kommunens skolor ska det utses en grupp som håller i arbetet och som fungerar som ambassadörer för sina kollegor, säger Nathalie. Alla skolor har kommit olika långt och jobbar på lite olika sätt, det viktiga nu är att vi ska nå en samsyn och ett likvärdigt sätt att jobba med de här frågorna.

Effekterna med en likvärdig studie- och yrkesvägledning är förhoppningsvis många.
- Vi tror att det kommer bidra till att fler elever får behörighet till fortsatta studier, att det skapar en större förståelse för varför man går i skolan och när det är dags att välja yrkesinriktning, kan göra ett bra och underbyggt val.

En av nycklarna för att lyckas är samverkan mellan skolor och företag. Ett exempel på samverkan kan vara studiebesök som gör att man kan förankra sin undervisning i arbetslivet.
- Företag i kommunen är jätteviktiga i det här arbetet, säger Nathalie. Vi hoppas kunna hitta samarbete med många lokala företag.

Vägledningsinsatserna kommer alltså inte längre enbart vara kopplade till studie - och yrkesvägledaren utan komma finnas med i våra pedagogers årshjul och planering som en del i undervisningen.

Studie- och yrkesvägledning

Nathalie Lundmark bjöd tillsammans med GR Samsyvs arbetsgrupp in verksamhetschefer, enhetschefer, studie - och yrkesvägledare i Stenungsunds kommun för att ta del av planen och påbörja implementeringsarbetet. Dagen bjöd dessutom på föreläsningar och workshops på temat studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar, samt normkritik i arbetet med studie- och yrkesvägledning.

Senast uppdaterad 2018-10-24