Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Studie- och yrkesvägledning – hela skolans ansvar

Med hjälp av pengar från Europeiska socialfonden vill Stenungsund göra studie- och yrkesvägledning till hela skolans ansvar. Sedan i september 2017 medverkar Stenungsund som pilotkommun tillsammans med Härryda och Partille i ett projekt där syftet är att skapa en likvärdig studie- och yrkesvägledning och för att bli ännu bättre på att rusta eleverna för utbildning och yrkeslivet.

Nathalie

Nathalie Lundmark, Studie - och yrkesvägledare på Stora Högaskolan och lokal processledare för projektet GRSAMSYV - allas ansvar.

Alla elever som går i högstadiet och gymnasiet erbjuds studie- och yrkesvägledning. En studie- och yrkesvägledares huvudsakliga uppgift är att stötta elever i deras funderingar kring val av gymnasieprogram och framtida yrkesliv.
- Det här fungerar väl men är enbart en liten del av det vi ser att eleverna behöver inför framtida studie - och yrkesval. I den kartläggning vi gjort ser vi att det finns en del brister i hur vi arbetar systematiskt med studie- och yrkesvägledning i kommunen, säger Nathalie Lundmark, lokal processledare för projektet GR Samsyv – allas ansvar.

Det övergripande målet i projektet är likvärdighet.
- Idag kommer våra elever till högstadiet och gymnasiet med olika erfarenhetsnivåer, säger Nathalie. För att alla våra elever i skolan ska få samma förutsättningar är det viktigt att vi har en systematisk och därmed kvalitetssäkrad studie- och yrkesvägledning.

Valkompetens i grundskolan

- Vi tror att det är viktigt att studie- och yrkesvägledning är en naturlig del i skolan ända från förskolan, säger Nathalie. För de mindre skolbarnen kan det handla om valkompetens. Att ge barnen och eleverna en tillräckligt kunskap - och erfarenhetsbank om sin omvärld så att de, när det är dags att välja yrkesinriktning, kan göra ett bra och underbyggt val.

En av nycklarna för att öka elevers valkompetens är samverkan mellan skolor och företag. Ett exempel på samverkan kan vara studiebesök som gör att man kan förankra sin undervisning i arbetslivet.
- Företag i kommunen är jätteviktiga i det här arbetet, säger Nathalie. Vi hoppas kunna hitta samarbete med många lokala företag. I förlängningen hoppas vi att detta ska leda till färre skolavhopp och en bättre matchning på arbetsmarknaden.

Med projektet som hjälp ska de deltagande pilotkommunerna rustas för att utifrån lokala behov och med hjälp av beprövade modeller och metoder utveckla sin studie- och yrkesvägledning med utgångspunkt i skolans styrdokument. Vägledningsinsatserna kommer inte längre enbart vara kopplade till studie - och yrkesvägledaren utan komma finnas med i våra pedagogers årshjul och planering som en del i undervisningen.
- Vi har utgått från Stenungsunds kommuns verksamhetsmål, säger Nathalie. Ett av dem är ”Fler ungdomar ska fullfölja sin gymnasieutbildning”. Utifrån det målet arbetar vi fram aktiviteter och insatser samt metoder för att genomföra dessa.

Senast uppdaterad