Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Stenungsund tilldelas kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2020 för digital skolutveckling

Guldtrappan, som i år delas ut för femte gången, är en kvalitetsutmärkelse för skolhuvudmän som ligger i framkant när det gäller skolutveckling i en digital tid. Utmärkelsen Guldtrappan utdelas till skolhuvudmän som arbetar framgångsrikt och långsiktigt utifrån styrdokumenten för elevers goda kunskaper, digitala kompetens och personliga utveckling i skolan - i år står Stenungsunds kommuns grundskoleverksamhet som vinnare.

Stenungsunds kommuns grundskoleverksamhet tilldelas utmärkelsen med motiveringen:

”Stenungssunds grundskolor visar genom sitt långsiktiga och målinriktade arbete hur skolutveckling och digitalisering resulterar i ökat lärande i hela organisationen. Med alla led i styrkedjan involverade för utveckling och med ett arbete genomsyrat av tillit och systematiskt kvalitetsarbete, med förändringsgrupp och utvecklingsledare, med webbtjänst och plattformar, med inköpta läromedel och egna lärresurser, bygger man framgångsrikt pedagogisk kompetens och verktyg utifrån behov och individuella förutsättningar."

Axel Karlsson-Kraft är utvecklingsledare inom grundskolan med fokus på digitalisering och en av nyckelpersonerna i det arbete som nu prisas.

- Jag är så stolt över att vår verksamhet är en av vinnarna. Stenungsunds kommuns grundskola är långt fram i vår syn på digitaliseringens möjligheter till likvärdighet och tillgänglighet för våra elever, som en naturlig del i undervisningen. Vår digitala struktur i sektor utbildning grundskola är bevisligen ett vinnande koncept, från klassrum genom våra fantastiska pedagoger och nyckelpersoner till rektorer, ledningsgruppen och verksamhetschef, säger Axel Karlsson-Kraft.

Även Marie Wrethander, verksamhetschef för grundskolan gläds åt utmärkelsen;
- Som ny verksamhetschef är det naturligtvis mycket roligt att få vara en del i detta arbete, som bevisligen är bland det bästa i Sverige, och det ska bli så intresant att följa det fortsatta utvecklingsarbetet.

Om Guldtrappan:
Kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är:
• Skolverket
• Specialpedagogiska skolmyndigheten
• Sveriges Kommuner och Regioner

• Friskolornas riksförbund
• Vinnova
• Sveriges skolledarförbund
• Skolchefsföreningen
• Infomentor
• Itslearning
• stiftelsen DIU

Initiativtagare är stiftelsen DIU och Sveriges Kommuner och Regioner.
Samtliga partners medverkar i juryarbetet.

 

 

Senast uppdaterad