Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2016-09-19 07.09

Stenungsunds skolor visar på goda resultat i ny undersökning från Lärarnas riksförbund

I rapporten ”Lika tillgång till lika utbildning” från Lärarnas riksförbund rankas Sveriges kommuner inom fem olika områden; elevresultat, likvärdighet, effektiv resursanvändning, höga lärarlöner och hög behörighet bland lärarna. 

– Vår rapport visar att riksdagen har stora utmaningar framför sig under det kommande riksdagsåret, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund. Rapporten ”Lika tillgång till lika utbildning” pekar på att det finns mycket stora skillnader såväl mellan som inom landets kommuner.

Stenungsunds kommun hamnar på plats 16 i totalräkningen av Sveriges 290 kommuner. Föregående års placering var 65.
– Det är glädjande att vi klättrat upp till plats 16 och att vi ligger så bra till i jämförelse med Sveriges övriga kommuner, säger Benny Ankargren, Verksamhetschef grundskola.

Den största ökningen för Stenungsunds kommun sedan förra årets ranking är inom området likvärdighet (Plats 8, föregående år plats 121). Ju högre rankning, ju mindre inverkan har elevernas socioekonomiska bakgrund på skolans resultat. Man tittar även på likvärdighet mellan flickor och pojkar och likvärdighet i relationen mellan betyg på nationella prov och slutbetyg i årskurs 9 i svenska, matte och engelska.
– Att vi lyckas så bra i just arbetet med likvärdighet gör mig stolt, säger Benny. Vi har fantastiska rektorer, lärare och personal ute på skolorna som gör ett jättebra jobb.

Läs hela rapporten: Lika tillgång till lika utbildning, En undersökning om kommunernas elevresultat, likvärdighet, resursanvändning, lärarlöner och behörighet hösten 2016. PDF


Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad av Robert Andreasson, 2016-09-19