Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Stenungsunds kommuns grundskola tilldelas Guldtrappan 2022

Bild från Guldtrappan. Foto: Istockphoto

Grundskolan i kommunen tilldelas kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2022 för sitt arbete med digital skolutveckling.

Utmärkelsen utdelas årligen sedan 2015 till nominerade skolhuvudmän som arbetar framgångsrikt och långsiktigt utifrån styrdokumenten för elevers kunskaper, digitala kompetens och personliga utveckling.

– Det är jätteroligt att vi uppmärksammas för vårt systematiska kvalitetsarbete och vårt arbete med att utveckla medledarskap i grundskolan. Alla rektorer, utvecklingsledare, nyckelpersoner i digitalisering och lärare gör ett fantastiskt arbete och är väl värda denna utmärkelse!, säger Marie Wrethander, verksamhetschef Grundskolan, Stenungsunds kommun.

Juryns motivering för Stenungsunds kommuns grundskola:

”Stenungsunds kommuns grundskolor utmärks vad gäller digital skolutveckling av att man arbetar systematiskt med ett distribuerat ledarskap där ett gemensamt arbete lägger grunden för delaktighet och ett professionellt lärande. Utsedda fasta nyckelpersoner på varje skola leder i samverkan med rektorerna lärandet kring digitalisering och stödjer kollegorna i det pedagogiska arbetet. Dessa nyckelpersoner deltar också i det systematiska kvalitetsarbetet vilket gör att digitaliseringen integreras i detta och aktiviteterna baseras på analyser av utvecklingsbehoven. Från planstyrd till behovsstyrd utveckling.”

Läs mer: Sex skolhuvudmän tilldelas kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2022 för digital skolutveckling Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad