Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2017-01-17 12.42

Stenungsund satsar på kompetensutveckling i förskolan

Under fler år har utbildning och kompetensutveckling varit i fokus i den kommunala förskolan.
– Vi har satsat på vidareutbildning och ett systematiskt kvalitetsarbete i förskoleverksamheten under flera år och vi kan se att det skapar större samsyn bland personalen och definitivt inneburit en bättre förskoleverksamhet för barnen, säger Per Andersson Sellén, verksamhetschef förskola.

Utbildningsinsatser kan ske på flera olika sätt och på olika nivåer.
– Varje måndag eftermiddag är avsatt till kompetensutveckling. Det finns då möjlighet för pedagogerna att delta i kurser och utbildningar, säger Erika Änghede, förskolechef på Anrås förskola och Getskärs förskola. Det kan till exempel vara Autismutbildning, HLR, Handledarutbildning, gitarrkurs eller Tecken som stöd.

För att underlätta Skolverkets utbildningssatsning Förskolelyftet, har Stenungsunds kommun och Högskolan Väst hittat en samarbetsmodell där högskolekurser skapas och erbjuds på plats i Stenungsund.
– Det nära samarbetet med Högskolan Väst har fått exempelvis flera med en äldre förskollärarutbildning att återväcka sitt intresse för utbildning, medan många barnskötare skaffat sina första högskolepoäng, säger Per.

Stenungsunds kommun har även inrättat fyra nya tjänster som Förste förskollärare. Fyra förskolelärare har därmed fått möjligheten att lägga 20 % av sin arbetstid på övergripande utvecklingsfrågor och aktiv forskning i vardagen. Deras roll är att handleda och stödja kollegor för att utveckla och arbeta för en hög och likvärdig kvalitet i verksamheten.
– Förste förskolläraren utvecklar verksamheten med uppdrag från oss förskolechefer, säger Erika. Vi kan få stöd i vårt arbete med exempelvis interkulturellt arbetssätt, bemötande eller språkutveckling.

Under 2016 har närmare 40 medarbetare gått en distansutbildning i handledning av lärarstudenter, för att man ska bli ännu bättre på att ta emot blivande kollegor.
– Det är inspirerande att möta studenter som är mitt uppe i sin utbildning. I mötet med studenten så krävs det att man funderar på varför vi gör som vi gör på vår förskola, säger Erika. Det kollegiala lärandet är också viktigt. Att få tid att träffas, samtala och gemensamt diskutera förskolans uppdrag är ett bra sätt att utveckla sig i sin roll som pedagog. Vi försöker ge utrymme till det, både inom förskolan men även mellan förskolorna.

En av nycklarna för att lyckas med ett kontinuerligt utvecklingsarbete är att man hittar en lösning där det går att kombinera jobb och studier, säger Per.
– Det kräver både resurser och engagemang, men i grunden skapar det en ökad stolthet och att personalen faktiskt kan göra karriär inom sin yrkesroll med oss som arbetsgivare, avslutar Per.  

Erika Änghede Getskär förskola

Erika Änghede, förskolechef på Anrås förskola och Getskärs förskola.

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2017-01-26