Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Stenungsund inför avgiftsfri grundskola fullt ut

Beslutet innebär att alla aktiviteter som förskoleklass, grundskola och grundsärskola utför under skoltid ska ske utan kostnad. Om en kostnad uppstår ska kommunen stå för den fullt ut.

Beslutet som börjar gälla från och med fredag den 12 juni och innebär bland annat att ingen aktivitet såsom friluftsdag eller utflykt får innehålla så kallade dolda avgifter. Exempel på dold avgift är till exempel medhavd frukt eller matsäck. Målsättningen är vidare att alla elever ska kunna delta på helt lika villkor. Detta innebär till exempel att skolan och kommunen ska erbjuda utlåning av skridskor om man väljer att vara i ishallen eller ordna frukt och matpaket till utflykten.

Kostnader kopplade till exempelvis studieresor och studiebesök samt aktiviteter i anslutning till idrotts- och friluftsdagar eller motsvarande ska också finansieras av kommunen, genom projektmedel eller annan extern finansiering.

Beslutet har sin utgångspunkt i skollagen som säger att skolan ska vara avgiftsfri. Enligt skolverket kan dock mindre enstaka frivilliga kostnader för den enskilde tillåtas. Här går Stenungsunds kommun steget längre och tillåter inte sådana kostnader. Beslutet är fattat utifrån ett uppdrag och en tydlig politisk vilja hos kommunens politiker.

Läs gärna riktlinjerna för avgiftsfri grundskola i sin helhet.

Riktlinjer avgiftsfri förskoleklass, grundskola och grundsärskola Pdf, 233 kB.

Senast uppdaterad