Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Henric Johansson står i korridor

Henric Johansson, tillförordnad rektor lovskolan

Sommarens lovskola lyckades fördubbla antalet satta betyg

Lovskolan i Stenungsund har under flera år varit lyckosam. I år har fler elever än någonsin fått betyg i kurser och därmed blivit behöriga för vidare ansökningar. Framgången beror på en rutinerad personalstyrka som tillsammans med servicedelar såsom måltid, lokalvård och vaktmästeri ger eleverna en ny upplevelse jämfört med ordinarie skolgång dessutom med ett helt individanpassat studieupplägg.

Sommarens lovskola har utmärkt sig på två vis. Antalet deltagande elever har varit högre än tidigare, och framförallt har lärarna lyckats att mer än fördubbla antalet satta betyg - vilket gör att fler elever än tidigare somrar nu blivit behöriga till gymnasiet eller fått möjlighet att söka till vidare utbildning eller anställning.

Henric Johansson är tillförordnad rektor för verksamheten och menar att flexibilitet, samspelet mellan lärare, måltidspersonal och vaktmästeri och den uppsluppna sommarkänslan som infinner hos alla inblandade alla är lika delar viktiga för framgångarna.

- Lovskolan är alltid en utmaning eftersom vi behöver pröva eleven på hela kursen, men i år har vi i större utsträckning än tidigare lyckats matcha elevernas behov i unika kurser som inte alltid har täckning och verkligen arbetat med de bitar där kunskapsluckorna funnits, säger Henric Johansson.

Lovskolan är en lagstadgad verksamhet Sveriges kommuner är skyldiga att erbjuda alla grundskoleelever i behov att extra stöd för att kunna nå uppsatta mål och få betyg i ämnen där de av olika anledningar inte lyckats under ordinarie termin. I Stenungsund har verksamheten tagits ett steg längre och erbjuder även stöd till gymnasieelever. Målsättningen är också att erbjuda så många kurser som möjligt, till och med yrkesämnen i många fall.

- Vi är ett sammansvetsat team av lärare från både grundskolan och gymnasiet som tillsammans verkligen har roligt tillsammans med eleverna. Vårt samspel tillsammans med elever och personal ifrån måltids och servicefunktionen gör att vi kan anpassa allt i från lokalanvändning och när och hur måltider serveras. Tillsammans blir detta en näst intill hundra procentig flexibilitet för eleverna och vi kan utgå helt ifrån deras behov. På så vis kan de prestera enastående resultat och nå sina mål under dessa veckor, berättar Henric Johansson.

Senast uppdaterad