Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Skolval för läsåret 2021/2022 öppnar 15 november

Skolval till grundskolor för läsåret 2021/2022 sker mellan den 15 november och den 15 december 2020.

Skolvalet omfattar barn som ska börja:

  • förskoleklass
  • årskurs 7 (innefattar även de elever som idag går årskurs 6 på Kristinedalskolan och Stora Högaskolan)
  • elever från Ucklumskolan som ska börja årskurs 4.

Övriga elever behöver inte göra ett skolval utan fortsätter på sin nuvarande skola även nästa läsår.

Placering utifrån vårdnadshavarens önskemål

Nytt för läsåret 2021/2022 är att kommunen kommer att enbart placera eleven utifrån vårdnadshavares önskemål i mån av plats. I de fall vårdnadshavarens önskemål inte går att tillgodose, placerar kommunen eleven på en annan skola så nära hemmet som möjligt. Det kan innebära att eleven inte blir placerad på den skola som ligger närmast.

Redan gjort ett val?

Ni som redan har gjort ett val tidigare i veckan måste göra om valet från och med den 15 november och fram till den 15 december.

Läs mer om skolvalet och gör din ansökan

Senast uppdaterad