Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Resultat för LUPP-undersökningen 2020

Nästan var fjärde elev i åttan upplever att livet blivit lite eller mycket sämre under pandemin. Bara 60 procent av tjejerna uppger att de mår bra. Det visar ungdomsundersökningen Lupp.

Stenungsunds kommun och åtta andra kommuner genomförde hösten 2020 den nationella ungdomsenkäten Lupp i samarbete med Göteborgsregionen (GR). Frågorna spänner över många olika områden och syftar till att skapa en helhetsbild av ungas livssituation. Enkäten vänder sig till elever i årskurs 8 och i några av kommunerna även ungdomar på gymnasiets år 2.

Några resultat från Stenungsunds kommun:

  • Nästan var fjärde åttondeklassare uppger att livet som helhet blivit lite eller mycket sämre jämfört med hur det var före coronapandemin. Det som de i första hand upplever har försämrats är möjligheten till extrajobb/sommarjobb. En del ungdomar uppfattar dock att delar av livet har förändrats till det bättre.

  • Två av tre tjejer uppger någon typ av regelbundet hälsobesvär. Mest vanligt uppges vara stress (bland både tjejer och killar men vanligare bland tjejer). Även nedstämdhet och sömnproblem är relativt utbrett (också mest hos tjejerna).

  • Lite mer än var femte åk8-elev beskriver att hen under det senaste halvåretblivit utsatt för brott eller hot. Det är en mindre andel än 2017. För 2020 är det en mindre andel än GR-snittet.

  • En större andel åk8-elever uppger att de är nöjda med undervisningen och möjligheten till stöd i skolan jämfört med 2017 och fler trivs också med stämningen i skolan. Men mindre än hälften svarar att de alltid är trygga i skolan – och bara var tredje tjej.

Om Lupp

Lupp är en nationell undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) som kommuner och regioner kan genomföra för att få kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och åsikter. Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken.

Hösten 2020 genomfördes Lupp i nio av Göteborgsregionens kommuner: Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn. Göteborgsregionens forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst bidrar med samordning, analys och rapportskrivning.

Läs hela Lupp-resultatrapporten för Stenungsunds kommun Pdf, 1.5 MB.

Senast uppdaterad