Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Nya riktlinjer för skolplacering

Riktlinjer för skolplacering reglerar bland annat skolplacering, hur skolvalet går till, undantag, uppsägning och överklagande.

Den största förändringen mot tidigare riktlinjer är anpassningen till gällande lag där förskoleklass är en obligatorisk skolform, skolplikt gäller från sex till sexton år och att det fria skolvalet är en grundläggande princip för skolplacering.

Det fria skolvalet innebär att vårdnadshavaren har rätt att välja skolenhet för sitt barn i hela kommunen. Hur många elever som får plats vid varje skolenhet bestäms av kommunen.

Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavares önskemål när en elev ges en plats vid en skola. Men vårdnadshavares önskemål får inte gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet. Den principen kallas närhetsprincipen. När platserna på en skola inte räcker till alla sökanden är det kommunen som bedömer vilka elever som har rätt till en plats på skolan.

Läs gärna riktlinjerna i sin helhet.

Riktlinjer för skolplacering Pdf, 285.8 kB.

Senast uppdaterad